Skip to main content

Llar d'Infants Els Quirzets

La llar d'infants Els Quirzets és una escola bressol municipal i ubicada al municipi de Sant Quirze Safaja.

Els Quirzets imparteix el primer cicle d'educació infantil, que té un caràcter no obligatori i acull infants des dels quatre mesos fins als tres anys d'edat.

Els infants troben un espai comfortable, càlid, lluminós i sobretot molt acollidor, pels infants i pels seus tutors/pares/mestres. Un espai segur que respòn a les seves necessitats i moments evolutius, i un conjunt d'activitats i experiències que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.

L'escola Els Quirzets té com a eix principal l'infant competent, protagonista, actiu amb curiositat i destjós per aprendre. Els mestres acompanyen l'infant en aquest procés de desenvolupament de les seves capacitats i possibilitats, sempre des de l'afecte i el respecte, i respectant el ritme d'aprenentatge de cada infant.

 

[widgetkit id=61]

 

LA NOSTRA LLAR, UN ENTORN FAMILIAR
La llar d’infants Els Quirzets pretén ser un espai de convivència entre petits i grans, on l’adult no tant sols assumeix la funció de cobrir les necessitats bàsiques de l’infant (dormir, menjar, estimar-lo…) sinó que també intenta proporcionar-li experiències noves per tal que a poc a poc aquest vagi prenent coneixement de tot allò que l’envolta.

En aquesta etapa educativa es treballa fonamentalment l’autonomia personal de l’infant, la seva capacitat d’expressar-se i sobretot els hàbits. D’aquesta manera es promou una entrada adequada per començar els cursos que segueixen a l’escola.

Es tracta d’una llar d’infants rural que com a tal i degut al reduït nombre d’infants per una mestra, dóna un servei personalitzat, atent i molt individualitzat a cadascun dels infants que hi entra.

 

L'ESCOLA BRESSOL ELS QUIRZETS OFEREIX

 • Ser un espai de convivència entre petits i grans. L’adult no tant sols assumeix la funció de cobrir les necessitats bàsiques de l’infant (dormir, menjar, estimar-lo…) sinó que també intenta proporcionar-li experiències noves per tal que a poc a poc aquest vagi prenent coneixement de tot allò que l’envolta. És un lloc que potencia d’intercanvi i relació entre infants d’edats semblants i on, ens podem conèixer i establir lligams afectius
  estables.
 • Els pares hi podreu trobar un seguit de recursos que ajudin al procés de socialització dels vostres fills/es i alhora, elements que us ajudin en la vostra tasca educativa dia a dia.
 • Podeu establir relacions amb famílies d’altres infants ampliant la seva xarxa de relacions a partir de i amb motiu del
  fill/a.
 • La llar d’ infants és el primer graó del sistema educatiu, i com a tal, té entitat pròpia. Acull infants des dels primers mesos de vida fins que comencen a
  caminar.

 

TÉ COM A FINALITATS:

Proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin:

 • El progressiu descobriment
 • El creixement personal
 • Una imatge positiva d’ells mateixos
 • Possibilitat de relacionar-se amb els altres (infants i adults) per mitjà de diferents llenguatges d’expressió i comunicació
 • L’observació i descoberta del seu entorn més proper
 • L’adquisició d’hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

 

FUNCIONAMENT INTERN:

Distribució d’alumnes
La llar d’infants agafa nens/es a partir que ja comencen a caminar
Quadre de Professorat
Director i tutor dels alumnes: Lluis Espinal Sacristán
Classe lactants i caminants: Lluis Espinal
El tutor de l’aula és l’encarregat de mantenir una bona comunicació amb els pares i mares i un bon traspàs d’informació a nivell d’aprenentatges.
Monitors de menjador: Lluís Espinal i Isabel Soldevila.

Consell Escolar: El personal docent es reuneix cada 15 dies per tractar els temes pedagògics rellevants.

Relacions amb els pares i mares:
La relació que es crea entre els pares i mares dels infants i les mestres que en tenen cura és fluïda i bidireccional ja que a través d’una petita agenda que proporciona la llar d’infants uns i altres podem fer un bon seguiment del desenvolupament de l’infant. És important que per a qualsevol suggeriment, queixa, dubte s’avisi al director del centre o tutor de grup.

Reunions amb els pares:
El dilluns 3 de setembre es farà primerament una reunió general amb tots els pares. S’explicarà la programació, els aprenentatges, els hàbits, les rutines, etc. Una mica el funcionament de les classes al llarg del curs.
Independentment de les establertes, els pares i mares podeu demanar reunions a les tutores al llarg del curs per a tractar tot allò que us preocupi.

Entrevistes i informes:
Al Gener (reunió opcional)
Al Juliol (informe final i reunió)

 

HORARI ESCOLAR:

Agrairem que l’horari d’entrada i sortida sigui respectat:

MATÍ:
Entrada de les 8h a les 9:30h
Sortida de les 12h a les 12:15h

TARDA:
Entrada a les 15h
Sortida de les 16:45h a les 17h

Les entrades i sortides s’efectuen dins d’aquests horaris.

Quan un nen/a no pugui assistir a la llar durant uns dies, demanem als pares/mares que ho comuniquin. També cal avisar si té una malaltia contagiosa tipus varicel·la.

No es donarà l’infant a cap persona que no sigui l’habitual sinó hi ha una anotació escrita dels pares.

 

SERVEI DE MENJADOR:

El menjador funciona a través d’un càtering amb cuina de mercat elaborada amb productes de proximitat i de temporada. El càtering ofereix la possibilitat d’adaptar els dinars segons les
necessitats dels infants.

És important destacar que els infants que es quedin a dinar hauran de ser a les aules abans de les 9:30h. ja que a aquesta hora es trucarà al càtering per dir quants menús triturats i sencers ens han de portar. Abstenir-se de trucar per telèfon per arribar tard, a no sé que sigui una urgència o es vagi al
pediatre.


PER UNA BONA ADAPTACIÓ A LA LLAR D'INFANTS

En aquest procés el nen/a mostrarà alguns canvis. Entendre’l és el primer pas per ajudar-lo. I és des de casa que podeu col·laborar amb la llar, ajudant-lo aquests primer dies:

Quan el nen/a ve a la llar per primera vegada, tant els pares i mares com la mestra cal que ens esforcem a fer-li més fàcils aquests primers dies per tal d’ajudar-lo davant aquesta situació nova, sobretot perquè no representi un trencament en la vida que ha portar fins el moment. Els primers dies és aconsellable que l’horari del nen sigui reduït i que l’entrada sigui gradual i progressiva.

En cas que l’infant tingui la necessitat de portar algun objecte de casa per a tranquilitzar-lo es podrà portar durant aquest procés.

És important seguir la mateixa rutina, el mateix horari... per tal que el nen/a s’hi acostumi i arribi a interioritzar-lo.

Al portar el nen/a fins a la seva classe cada dia, no allargueu el moment del comiat (sigueu carinyosos, però ferms) i deixeu-li molt clar que tornareu a recollir-lo més tard.

És important que hi hagi un traspàs d’informació entre els pares i les mestres, sobre els trets i les característiques particulars de cada infant com són: el ritme de son, els hàbits alimentaris, trets de personalitat, etc. En aquest període, doncs, la flexibilitat en l’horari de l’infant serà important.

 

TAXES DE LA LLAR

 • Taxa de quota d’assistència 140 euros / mes
 • Servei de menjador fixe 6,20 euros / dia

(entenem per menjador fixe quan un alumne es queda més de 8 dies al mes a dinar)

 • Servei de menjador esporàdic 6,80 euros / dia
 • Servei de menjador fixe lactants 2,00 euros / dia
 • Servei de menjador esporàdic lactants 3,00 euros / dia
 • Matrícula 113,30 euros / curs
 • Quota material 10,14 euros / curs
 • 25% de descompte en la quota d’escolarització per més d’un alumne per unitat familiar

 

 

Per a més informació relacionada amb la llar d'infants Els Quirzets us podeu adreçar a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9h a 13.30h i dilluns de 16h a 18.30h o a través del telèfon 93 866 03 68 o al correu electrònic [email protected]