Raid Verd

CartellRaidVerd2018 WEB

 

Tornem aquest 2018 amb moltes ganes d'una nova edició del Raid Verd de Sant Quirze Safaja. Aquest any serà el dissabte 28 de juliol durant el matí i mantindrà la seva essència en quant a circuit i proves esportives... hi haurà circuit de BTT, circuit a peu i proves sorpresa... entre les que no podia faltar les canoes a l'embassament del Parc de l'aigua!

A més, aquest any el Raid Verd és Premi Diputació de Barcelona!

Aquest any tornem a presentar el Raid Verd amb dos modalitats perquè tothom hi pugui participar: modalitat MÀSTER per aquells que estiguin més entrenats i vulguin fer més km en btt i modalitat POPULAR per aquells que volen iniciar-se en el món dels raids i simplement volen passar un bon matí. La única diferència entre una categoria i l'altre son els km de btt ja que la resta de proves son iguals per a totes dues modalitats.

Km btt de la màster - 30km

Km btt popular - 20km

Les inscripcions ja estan obertes al link que trobareu a sota, per tant, quan abans us inscriviu abans sortireu el dia de la cursa!

Som-hi raiders... torna el Raid Verd de Sant Quirze Safaja!

 

INSCRIU-TE AL RAID VERD DE SANT QUIRZE SAFAJA

 

 

 • El Raid Verd de Sant Quirze es una sèrie de proves esportives multidisciplinàries que consisteix en recórrer un territori geogràfic del municipi de Sant Quirze Safaja amb dos equips formats per dos persones, utilitzant medis de progressió naturals i no motoritzades, així com altres activitats puntuals o probes específiques. Comptarà amb dos circuits: Popular i Màster.

   

 • 28 de juliol de 2018

  07:00  Recepció dels equips, es penalitzarà amb 30 min l’equip que arribi més tard de les 08:00 hores.

            07:30  Briefing  previ a la sortida.

               08:00  Sortida cada 30’’dels equips del Raid Verd Màster.

              08:30  Sortida cada 30’’dels equips del Raid Verd Popular.

              14:00  Hora límit de l’arribada a meta per les dues categories.  

               13:00   Entrega de premis.

 • Els participants alhora d’inscriure’s accepten les normes i el reglament reflectits per l’organització, reconeixent i assumint la seva responsabilitat davant qualsevol situació que  derivin de danys o de lesions pròpies o a tercers. Igualment eximeixen a l’Ajuntament de Sant  Quirze Safaja i a tots els seus col·laboradors i patrocinadors de tota responsabilitat davant les conseqüències d’aquests danys o lesions pròpies o a tercers ocorreguts durant el transcurs de la prova. A la quota d’inscripció, i si es contracta, va inclosa una assegurança de responsabilitat civil subscrita per l’organització i una assegurança d’accident vàlida, totes dues, pel dia de les proves.

  Els requisits per a la participació seran:

  - Ser major d'edat, o si s’és menor d’edat (menor de 18 anys), caldrà presentar l’autorització paterna/materna o tutor legal o representant legal.

  - Haver abonat la quota d'inscripció en el termini establert.

  - En el moment de formalitzar la inscripció s’accepten els requisits tècnics exigits per a la realització de les proves i el present reglament.

  L'esportista assumeix que per a la realització de les proves és necessària una mínima condició física, psíquica i esportiva. El participant ha de gaudir de bona salut en general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se amb la seva participació en aquesta prova.

 • Límit de realització de la inscripció: 26 de juliol.

  El pagament de la quota d’inscripció haurà de fer-se abans del 26 de juliol, havent de ser abonats 22 euros per persona més 5 euros, també, per persona que serviran per contractar l’assegurança de responsabilitat civil. Aquests 5 euros per persona no s’hauran d’abonar si el participant disposa de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi aquests tipus d’esdeveniments.

  Els participants que no contractin l’assegurança de responsabilitat civil en el moment de realitzar la inscripció hauran d’acreditar tenir-la en el moment de recollir els dorsals, mitjançant la presentació del carnet corresponent de llicència federativa. També, es pot avançar per correu electrònic a l’organització.

  En el cas de no acreditar tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil abans de recollir el dorsal, el participant haurà d’abonar els 5 euros corresponents a l’assegurança.

  La quota d’inscripció inclou:

  • Dret a participar al Raid Verd de Sant Quirze Safaja
  • Avituallament sobre la carrera
  • Material per a proves específiques
  • Dorsals per a les persones, dorsals per a la BTT i mapes.
  • Assegurança de responsabilitat civil i d’accident (si s’ha contractat).
  • Premis pels guanyadors.
  • Cronometratge per part d’empresa externa.

                                 

  Una vegada realitzada la inscripció no es retornaran els diners.

   

 • Premis

  Els premis poden ser cedits pels diversos col·laboradors i / o per l'organització.

  Es consideren guanyadors els tres primers equips de cada categoria que realitzin el millor temps final. Per l’existència de cada categoria serà necessària la participació de 3 equips.

  L’organització farà entrega d’un premi al millor equip local. Es considera un equip local, aquell equip que tingui un dels seus membres empadronat o tingui un vincle directe amb el municipi de Sant Quirze Safaja.

  Categories

  • Màster: 1r, 2n i 3r Masulí, 1r, 2n i 3r Femení i 1r, 2n i 3r Mixte
  • Popular: 1r, 2n i 3r Masulí, 1r, 2n i 3r Femení i 1r, 2n i 3r Mixte
  • Local Màster: 1r, 2n i 3r
  • Local Popular: 1r, 2n i 3r
 • Cada participant haurà de portar obligatòriament el material per practicar les disciplines esportives del Raid Verd inclosa la prova de natació, tret de les proves especifiques que anirà a càrrec de l’organització.

  Els participants hauran de portar obligatòriament i de forma individual els elements de seguretat que es requereixen per la realització de forma segura les disciplines esportives a realitzar, tret de les subproves especifiques que seran facilitats per l’organització.

  Material obligatori:

  1. Telèfon mòbil (carregat de bateria, sempre en cursa. S’ha de facilitar un número de telèfon d’emergència d’algun membre de l’equip).
  2. Manta tèrmica (una per corredor).
  3. Beguda isotònica (aconsellable uns 2 litres per corredor)
  4. Brúixola (una per equip)
  5. Botiquin obligatori (un per equip i que ha de contenir 2 venes elàstiques, 2 gasses esterilitzades, betadine, esparadrap, paracetamol, crema protectora solar)
  6. Menjar energètic

  Material obligatori per cada participant:

  1. Sabatilles per córrer per la muntanya
  2. Roba tècnica (malles, samarretes, etc.)

  Secció BTT:

  1. Bicicleta de muntanya
  2. Càmara de recanvi
  3. Bomba per inflar les rodes
  4. Guants de BTT
  5. Petit kit de reparació
  6. Casc obligatori i homologat per anar en BTT

  Material recomanat:

  1. Ulleres de natació
  2. Porta mapes
  3. Rotulador per si es necessari fer alguna anotació.

  Material i/o serveis facilitat per l’organització

  1. Mapa on constarà les rutes on transcorren les curses
  2. Material tècnic per proves específiques
  3. Avituallament en cursa i a l’arribada
  4. Zona de vestuari amb dutxes
  5. Zona per rentar bicicletes (sempre i quan no hi hagi restricció d’aigua)
  6. Zona custodiada per guardar bosses i/o objectes (l’organització no es fa responsable de la pèrdua dels objectes dipositats)
  7. Altres serveis a criteri de l’organització
 • El Raid Verd requereix la participació de molta gent perquè es pugui dur a terme, per això són de compliment obligatori des de l' organització aquests agraïments.

  ORGANISMES OFICIALS:

  PATROCINADORS I COL·LABORADORS:

  PROPIETARIS de les següents finques:

  • La Corona
  • Serra Carbassa
  • Barnils
  • El Fabregar
  • Cal Olaguer
  • Mas Blanc
  • Can Cuixes
  • Sr. Rafael Brau
  • El Serrà
  • Les Torres
  • Camping l'Illa
  • El Torrens

  I a tots els controls que ens ajuden al dia de la prova.

 • Art. 16 HORARI DE CARRERA I PENALITZACIONS

  Les penalitzacions, els horaris de tall, de pas i de tancament hauran de ser calculats en base a temps reals. Per a aquests efectes, l'organització, amb un equip de Raiders, comprovarà el recorregut complet, en el mateix ordre i sota condicions similars a les que es preveuen per a la prova. Aquests temps es prendran com a referència per establir les hores de tancament i les penalitzacions del recorregut.

  En el Raid Verd de Sant Quirze Safaja s’utilitzarà el temps emprat en la realització del recorregut, de les proves i de les penalitzacions corresponents.

   

  Art. 18 RESULTATS

  Els resultats hauran de detallar tots i cadascun dels temps i les neutralitzacions parcials preses als equips al llarg del recorregut. Els resultats es mesuraran en temps. Cada punt de control tindrà un valor en temps.

  La classificació vindrà donada per temps, és a dir, guanyarà l'equip que realitzi el Raid Verd de Sant Quirze amb menys temps possible.

  Els resultats provisionals es donaran per definitius un cop resoltes totes les reclamacions.

     

  Temps cronometrat:

  És el temps que empren els equips a recórrer el raid, es cronometra en hores, minuts i segons, des de l'hora de sortida i fins que l'equip passa per la línia de meta.

  Per calcular el temps s’utilitzarà la següent formula:

  Temps total del Raid = ((temps de cursa – temps d’espera) - bonificacions + penalitzacions )

  Els participants tindran accés als temps que han realitzat a cada tram, els temps d’espera si n’hi hagués, es restarien directament del temps del tram en que aquest s’hagués produït.

   

  Art. 19 PENALITZACIONS DE TEMPS AL FINAL DE CARRERA:

  Els organitzadors i controladors podran sancionar un equip pels motius esmentats en el present reglament o qualsevol altre motiu no descrit en el mateix i que tingui una afectació al desenvolupament normal de les proves; aquest aspecte haurà d’estar sempre motivat.

  Les penalitzacions es restarà a la puntuació final.

  La penalització per retard sobre l'horari de tancament serà el següent:

            

            Fins a 10 minuts ..............10 minuts

            Fins a 20 minuts...............25 minuts

            Fins a 30 minuts...............35 minuts

            Fins a 40 minuts ..............45 minuts

            Més de 40 minuts .............Desqualificat

  Penalitzacions bàsiques:

  Es penalitzarà amb 30 minuts a tots els equips que infringeixin alguna de les següents normes:

  1. No respectar la reglamentació de les proves específiques.
  2. Infringir el reglament de neutralitzacions.
  3. Pèrdua d'algun d’instintiu o identificador o la seva manipulació.

  Penalitzacions severes:

  Es penalitzarà amb 30 minuts a tots els equips que infringeixin alguna de les següents normes:

  1. No seguir l'ordre en els Punts de Control de Pas.
  2. Arribar l'equip separat amb una diferència de més d’un minut entre el 1r corredor i el 2n als Punts de Control de Pas.
  3. No realitzar alguna de les activitats obligatòries establertes dins de l'etapa.
  4. No marcar alguna de les balises del recorregut (30 minuts per balisa).

  Altres penalitzacions:

  1. No posseir el material obligatori a la sortida = desqualificació.
  2. Utilització o tinença de material prohibit = desqualificació.
  3. Tenir un comportament agressiu, irrespectuós o de qualsevol altre tipus que atenti contra la persona = desqualificació. Si aquest comportament és molt greu, l’organització es reserva el dret d’empendre accions legals i personar-se com a acusació particular.
  4. Qualsevol altra infracció que l’organització consideri oportuna i no estigui recollida en el present reglament, la penalització serà proporcional i a criteri de l’organització.

   

  Art. 20 Neutralitzacions:

  Quan un equip està detingut en un Punt de Control de Pas o en espera per realitar una subprova per indicació de l’organització o controlador serà neutralitzat, aquesta acció no s'espera que es produeixi, però en aquest cas, se li notificarà a l'equip el temps neutralitzat, sense així patir cap tipus de penalització.

  Aquest temps es podrà consultar durant el transcurs de les següents proves i es tindrà en compte per calcular el temps final.

   

  Art. 21 PUBLICACIÓ DE CLASSIFICACIONS I RECLAMACIONS

  La classificacions oficials es faran públiques al web del raid (www.sqs.cat)

  La publicació de les classificacions seran definitives si no hi ha reclamacions. Si hi hagués alguna reclamació aquesta publicació passarà a ser provisional a l’espera de la resolució.

  Un cop resolta la reclamació, la publicació de la classificació es donarà per vàlida i serà irrevocable.

  Reclamacions: Totes les reclamacions s'han d'adreçar a l’organització. Les decisions que prengui l’organització són definitives.

  Històric de classificacions:
  2016:

  • General - MÀSTER / POPULAR
  • Júnior - MÀSTER / POPULAR
  • Mixte-fèmines - MÀSTER / POPULAR
  • Sènior - MÀSTER / POPULAR
  • Màster 30 - MÀSTER / POPULAR
  • Màster 40 - MÀSTER / POPULAR
  • Local - MÀSTER / POPULAR

  2014:

  2013:

  2012:

  2011:

  2010:

  2009:

  2008:

 • Art. 12 MITJANS DE PROGRESSIÓ EN COMPETICIÓ

  Els mitjans de progressió utilitzats en la prova seran:

  Bicicleta de muntanya: els raiders pedalaran sobre carrers, senders, trialeres o camins forestals. No és permesa la utilització de BTT elèctriques.

  Carrera a peu CACO: progressió a peu en espais naturals oberts.

  Proves específiques: l'organització determinarà en tot moment el material esportiu individual o d'equip que s'ha d'utilitzar en cada prova i/o la distància a realitzar.

  Els equips que utilitzin un mitjà de progressió diferent a l'indicat per l'organització, o es remolquin d'un mitjà motoritzat seran desqualificats.

   

  Art. 15 CERTIFICAT DEL PAS PEL CONTROL

  Tots els membres de l'equip en cursa han de certificar el seu pas pels punts de control conjuntament, de manera que si un membre de l’equip arriba al punt de control abans que l’altre, haurà d’esperar l’arribada del seu company per poder continuar la cursa.

   

  Art. 7 TEMPS MÀXIM, PROGRESSIÓ EN SOLITARI I EQUIP SEPARAT

  Els corredors es desplaçaran pel recorregut establert, amb una limitació d’hores per completar les proves (llevat d'excepcions indicades per l'organització) i que comportarà acreditar haver passat pels punts de controls prefixats.

  S’entén per progressió en solitari aquella situació en la qual un competidor d'un equip avança sol pel terreny, amb l'objectiu de solucionar o treure profit d'alguna circumstància competitiva. La progressió en solitari estarà prohibida ja que suposa un risc per a l'esportista en cas de patir un accident, especialment en terrenys accidentats.

  L'organització adoptarà les mesures necessàries per evitar aquestes situacions mitjançant els punts de control i senyalització. L'equip en què algun dels seus components progressi en solitari serà penalitzat, podent arribar a desqualificar l’equip en cas d’incompliment reiteratiu o altri que es consideri oportú.

  S’entén per “equip separat” aquella situació en la qual els seus components hagin perdut el contacte visual directe entre si i aquest contacte no es recuperi de forma natural en menys d'1 minut. Per a poder considerar "equip separat", el context on es doni no ha de suposar ni risc ni avantatge evident per als equips. Els controladors / organitzadors prendran una determinació atenent les circumstàncies i als seus riscos. La progressió de l'equip separat s'entendrà com a infracció esportiva i es penalitzarà.

 • El Raid Verd de Sant Quirze Safaja es celebra amb respecte absolut al medi ambient. L’organització no tallarà en cap moment la circulació vial; tot i així, l’organització pendrà mesures encarades a la seguretat de tots els usuaris de la via. Els participants han de respectar les normes vials a les poblacions i a les vies interurbanes d’ús públic. Es obligat que tots els participants i acompanyants i per consciència ecològica i respecte al medi natural recullin les deixalles que generin i les dipositin als llocs establerts.

  Els equips seran responsables dels danys i/o dels perjudicis que ocasionin a les finques privades, cultius i altres. L’organització es reserva el dret d’excloure de la prova a qualsevol equip per la falta de respecte a les normes, a l’organització i/o als participants.

 • La competició del Raid Verd de Sant Quirze Safaja es compon d'una etapa multidisciplinària, guiada cartogràficament, per planells i amb el suport de senyalització en punts concrets per evitar confusions en el circuit.

  El recorregut es realitzarà per ordre del nombre de la balisa, així primer serà la balisa 1, després la 2, la 3 i així successivament.

  Verificacions tècniques:

  L'organització de carrera realitzarà, abans de l’inici de les proves, les verificacions tècniques del material obligatori en el lloc on es disputi la prova. Els equips que no portin el material obligatori, o que el presentin inutilitzable o defectuós, no podran realitzar la prova fins a la seva reposició.

  Sortides i arribades:

  Després de realitzar la recepció dels participants es realitzarà el briefing on s'explicaran tots els detalls corresponent al Raid Verd de Sant Quirze Safaja.

  El cronòmetre es posarà en marxa a l'hora de sortida establerta amb o sense la presència dels equips. Els equips sortiran cada 30’’; l’organització es reserva el dret de modificar aquest temps de sortida en funció del nombre d’equips inscrits.

   

  Art. 9 PUNTS DE CONTROL I AVITUALLAMENTS

  L’organització vetllarà perquè en les diferents proves esportives hi hagi un mínim d’avituallaments; aquests es trobaran a l’inici i al final de les proves i durant el transcurs de les mateixes. Es garantirà un mínim de refrigeris i productes per aquests tipus d’esdeveniments.

  Els diferents punts de control es duran a terme o bé pels mateixos col·laboradors o bé  per la col·locació de valises numerades i que es trobaran ubicades en llocs estratègics.

  Els participants hauran d’acreditar haver passat pel punt de control; aquesta acreditació la constatarà el mateix col·laborador, o bé s’acreditarà mitjançant el marcatge a la targeta de control amb la pinça de la valisa. Aquesta tarja de control es lliurarà una per equip i abans d’inciar el Raid Verd.

 • Cartografia de l'etapa: La situació dels controls s'indicarà clarament al mapa i amb les sigles PCP (punt de control de pas). Si en el mateix punt hi ha un avituallament, hi constarà les sigles PCPA.

  Els equips són responsables del manteniment de la cartografia, que mai serà reposada per l'organització en cas de pèrdua, deteriorament, etc.

  L’organització facilitarà els dorsals als corredors que hauran de ser sempre visibles, no podent-se en cap cas manipular-se de cap manera. Qualsevol irregularitat amb els dorsals serà castigada amb la desqualificació de l’equip.

  El dorsal haurà de coincidir amb la numeració de la bicicleta en tot moment i que també serà facilitat per l’organització.

  Queden excloses totes les reclamacions basades en l'existència sobre el terreny d'obres civils (ponts, camins, senderes, etc.), els signes convencionals o abreviatures, no apareguin impresos en la documentació topogràfica que es lliura als equips. Així com les modificacions que s'hagin fet amb posterioritat a la data d'edició, i que hagin afectat al terreny, (asfaltat de pistes forestals, eixamplaments de sendes, construcció de ponts i edificacions, etc.). 

 • Els competidors es comprometen a seguir aquestes regles un cop formalitzada la seva inscripció, a les explotacions per part dels organitzadors i dels seus patrocinadors a través de les fotos i filmacions de l'esdeveniment. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment de l'organització.

  Els participants accepten i autoritzen en el moment de realitzar la inscripció que es pugui cedir a tercers col·laboradors de l’organització o a entitats relacionades amb el Raid Verd de Sant Quirze Safaja les seves dades personals. Tanmateix, autoritza al tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial, i així ser informat sobre diferents productes que puguin ser d’interés, inclús amb posterioritat a l’esdeveniment esportiu, excepte que hi hagi indicació contrària, que s’haurà de comunicar per escrit a l’organització.

 • Els participants estan obligats a realitzar les proves especifiques i en el cas que algun membre de l’equip no l’ha realitzi, s’aplicarà la penalització corresponent.

  Els participants han d’atendre a les indicacions del personal encarregat de les proves especifiques.L’incompliment de les indicacions i que puguin comprometre la seguretat dels participants o de terceres persones comportarà la penalització de 90 minuts o inclús pot comportar la desqualificació i l’abandonament de la prova.

 • Els abandonaments s'han de fer en aquells punts on es consideri que hi ha un accés fàcil amb vehicle. Si per causa d'accident o lesió d'un corredor queda immobilitzat, i no pot arribar a un punt d’accés fàcil, el seu company haurà de contactar obligatòriament amb l'organització; mai es deixarà al corredor lesionat sol. La direcció de carrera podrà obligar un corredor a abandonar quan consideri que no disposa del material tècnic obligatori o les seves condicions no són les apropiades per poder continuar en cursa.

  En el cas d’abandonament també serà obligatori comunicar-ho a l’organització, o bé en un control o avituallament o bé per telèfon.

 • Situació d'emergència

  S’entén per situació d'emergència aquella situació de carrera en què s'estigui posant en greu risc la integritat física de l'equip o d'algun dels seus membres i necessitin ser auxiliats (accident, hipotèrmia ...). Aquesta situació haurà de posar-se en coneixement de l'organització el més aviat possible. Es podran utilitzar tots elements que siguin necessaris, inclòs el material d'emergència, per demanar ajuda i pal·liar la situació. L'ajuda entre equips és voluntària, excepte en situacions d'emergència que és obligatòria. Serà l'organització assessorada per l'equip mèdic els que, a la vista de la situació, decidiran si l'equip pot continuar o no amb el recorregut.

  L’organització contractarà personal sanitari i que restarà a disposició dels participants per a qualsevol incidència que requerixi els seus serveis.

  Incidències

  Tots els equips han de tenir les mateixes oportunitats d'optar a la victòria. Si per qualsevol error o circumstància imprevista es veiés afectat el desenvolupament normal de la competició (per exemple, extraviar-se una balisa, un error de mapa, anul·lació de proves ...), l'equip o els equips que es vegin afectats hauran de ser informats abans que això perjudiqui als seus resultats o estratègies. Si no és possible avisar o posar remei a la incidència abans que aquest fet afecti el resultat, aquest tram de recorregut haurà de ser invalidat per a la classificació general.

 • El present reglament pot ser corregit, modificat o ampliat per l’organització en qualsevol moment, sempre amb la finalitat d’aconseguir millorar-lo dins els valors que representa el Raid Verd.

 • Direcció de cursa:

  És l'organització encarregada de dirigir tots els aspectes esportius del Raid Verd de Sant Quirze Safaja. L’organització estarà recolzada pels controladors en tot el relacionat amb la prova, cronometratge, classificacions i interpretació del reglament. Els organitzadors del Raid Verd podran suspendre, escurçar, neutralitzar o aturar les proves, quan sigui per garantir la seguretat de les persones o per altres causes sobrevingudes que perjudiquin el normal desenvolupament de les proves i siguin alienes a la seva voluntat.

   

 • Per més informació contacta'ns:

  627 482 054 (Llorenç)
  605 877 352 (Sandra)
  inforaidverd@gmail.com

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.