Raid Verd

cartell raidverd WEB

 

En nom de tots els que hem fet possible el Raid Verd '16, us agraïm la vostra participació. Esperem que hagiu gaudit de l'esdeveniment i de l'entorn del poble de Sant Quirze Safaja.

Ens agradaria saber la vostra opinió sobre com ha transcorregut el raid, per tant, us deixem aquest link perquè pogueu dir-nos les vostres opinions. 

Al nostre facebook de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja podeu veure fotografies de l'esdeveniment.
Agrairíem que també ens poguéssiu fer arribar al mail [email protected] les fotos que féssiu per tenir-les de record i poder-les penjar.

Esperem tornar-nos a veure al Raid Verd '17 !!!

 

CLASSIFICACIONS RAID VERD 2016

CATEGORIA MASTER - CLASSIFICACIÓ GENERAL

CATEGORIA MASTER - CLASSIFICACIÓ CATEGORIES

CATEGORIA POPULAR - CLASSIFICACIÓ GENERAL

CATEGORIA POPULAR - CLASSIFICACIÓ CATEGORIES

 

 • El Raid Verd de Sant Quirze es una sèrie de proves esportives multidisciplinàries que consisteix en recórrer un territori geogràfic del municipi de Sant Quirze Safaja amb l’ajuda d’un mapa i una brúixola, utilitzant medis de progressió naturals i no motoritzades, així com altres activitats puntuals o probes específiques. Comptarà amb dos categories: Popular i Màster.

  La diferència entre una categoria i una altra rau en els quilòmetres de la bicicleta. El cicruit Màster és d'aproximadament 27 km en BTT amb un circuit principalment per trialeres (IBP de 86), i el circuit POPULAR d'aproximadament 10 km transcorrent majoritàriament per circuit forestal (IBP de 23). La resta de proves son iguals per les dues categories, amb un circuit de 5km a peu i altres subproves que us anireu trobant al llarg del circuit.

   

  En general l'estructura de la cursa està composta de les següents proves:

  • BTT
  • Cursa a peu d'orientació
  • Natació
  • Tir amb arc
  • Canoes
  • I algunes proves sorpresa.
  L'ordre de les proves es comunica el mateix dia de la prova abans de la sortida, així com el contingut i el funcionament de les proves sorpresa.

  Si teniu qualsevol altre dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres sense cap problema.

  Us esperem doncs que hi participeu i que gaudiu del nostre territori de Sant Quirze Safaja!
 • 07:00 Recepció dels equips, es penalitzarà amb 30’ l’equip que arribi més tard de les 08:00 hores.
  07:30 Briefing previ a la sortida.
  08:00 Sortida cada 30’’dels equips del Raid Verd Màster.
  08:30 Sortida cada 30’’dels equips del Raid Verd Popular.
  14:00 Hora límit de l’arribada a meta per les dues categories.
  14:00 Entrega de premis

 • Els participants alhora d’inscriure’s accepten les normes i el reglament reflectits per l’organització, reconeixent i assumeixen la seva responsabilitat davant qualsevol situació que derivin de danys o de lesions pròpies o a tercers. Igualment eximeixen a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja i a tots els seus col•laboradors i patrocinadors de tota responsabilitat davant les conseqüències d’aquests danys o lesions pròpies o a tercers ocorreguts durant el transcurs de la proba. Tot i així, a la quota d’inscripció va inclosa una assegurança de responsabilitat civil subscrita per l’organització i una assegurança d’accident vàlida, totes dues, pel dia de les probes.

  Els requisits per a la participació seran:

  • Ser major d'edat o, si s’és menor d’edat, caldrà presentar autorització paterna (menors de 18 anys). S'adjunta document autorització.
  • Haver abonat la quota d'inscripció en el termini establert.
  • En el moment de formalitzar l’inscripció s’accepta els requisits tècnics exigits per a la realització de les proves i el present reglament.
  L'esportista assumeix que per a la realització de les proves és necessària una mínima condició física, psíquica i esportiva. El participant ha de gaudir de bona salut en general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se amb la seva participació en aquesta prova.
 • Per realitzar la inscripció has d'Omplir el formulari a través d'aquest link.

  Límit de realització de la inscripció: 26 de juliol.

  Preu de a inscripció: 44 euros.

  La quota inclou:

  • Dret a participar al Raid Verd de Sant Quirze Safaja
  • Avituallament sobre la carrera
  • Material per a proves especials
  • Dorsals, plaques BTT i mapes.
  • Premis pels guanyadors i sorteig d’obsequis per als participants.
  • Cronometratge de la cursa.

  Una vegada realitzada la inscripció no es retornaran els diners.

 • Les catgories establertes son les següents:
  • Categoria Júnior: de 14 a 18 anys.
  • Categoria Sènior: de 19 a 29 anys.
  • Categoria Màster 30: de 30 a 39 anys.
  • Categoria Màster 40: a partir de 40 anys.
  • Categoria Mixte/fèmines: Composta per homa i dona, o per dues dones, independentment de les edats.
  • Categoria Local: per la gent del poble.

  En cas de que una parella estigui composta per membres de categories diferents, l'equip competirà en la categoria menys favorable.
 • Cada participant haurà de portar obligatòriament el material per practicar les disciplines esportives del Raid Verd, tret de les proves especifiques que anirà a càrrec de l’organització. No es contempla per aquest punt el material per a la prova específica de Natació, en el cas que es decideixi realitzar.

  Els participants hauran de portar obligatòriament i de forma individual els elements de seguretat que es requereixen per la realització de forma segura les disciplines esportives a realitzar, tret de les subproves especifiques que seran facilitats per l’organització.

  Material obligatori:
  1. Telèfon mòbil (carregat de bateria, sempre en cursa. S’ha de facilitar un número de telèfon d’emergència d’algun membre de l’equip).
  2. Manta tèrmica (una per corredor).
  3. Beguda isotònica (aconsellable uns 2 litres per corredor)
  4. Brúixola (una per equip)
  5. Botiquin obligatori (un per equip i que ha de contenir 2 venes elàstiques, 2 gasses esterilitzades, betadine, esparadrap, paracetamol, crema protectora solar)
  6. Menjar energètic (tot i que hi haurà avituallament, és obligatori portar en cursa menjar i líquid)

  Material obligatori per cada participant:
  1. Sabatilles per córrer per la muntanya
  2. Roba tècnica (malles, samarretes, etc.)

  Secció BTT:
  1. Bicicleta de muntanya posada a punt
  2. Camara de recanvi
  3. Bomba per inflar les rodes
  4. Guants de BTT
  5. Petit kit de reparació
  6. Casc obligatori i homologat per anar en BTT

  Material recomanat:
  1. Ulleres de natació
  2. Porta mapes
  3. Rotulador per si es necessari fer alguna notació.

  Material i/o serveis facilitat per l’organització:
  1. Mapa on constarà les rutes on transcorren les curses
  2. Material tècnic per proves específiques
  3. Avituallament en cursa i a l’arribada
  4. Zona de vestuari amb dutxes
  5. Zona per rentar bicicletes (sempre i quan no hi hagi restricció d’aigua)
  6. Zona custodiada per guardar bosses i/o objectes (l’organització no es fa responsable de la pèrdua dels objectes dipositats)
  7. Altres serveis a criteri de l’organització

 • El Raid Verd requereix la participació de molta gent perquè es pugui dur a terme, per això són de compliment obligatori des de l' organització aquests agraïments.

  ORGANISMES OFICIALS:

  PATROCINADORS I COL·LABORADORS:

  PROPIETARIS de les següents finques:

  • La Corona
  • Serra Carbassa
  • Barnils
  • El Fabregar
  • Cal Olaguer
  • Mas Blanc
  • Can Cuixes
  • Sr. Rafael Brau
  • El Serrà
  • Les Torres
  • Camping l'Illa
  • El Torrens

  I a tots els controls que ens ajuden al dia de la prova.

 • RESULTATS
  Els resultats hauran de detallar tots i cadascun dels temps, les bonificacions, les penalitzacions i les neutralitzacions parcials preses als equips al llarg del recorregut. Els resultats es mesuraran en temps. Cada punt de control tindrà un valor en temps. Tant les penalitzacions com les bonificacions s'aplicaran sumant o restan temps.

  La classificació vindrà donada per temps, és a dir, guanyarà l'equip que realitzi el Raid Verd de Sant Quirze amb menys temps possible.
  Els resultats provisionals es donaran per definitius un cop resoltes totes les reclamacions.

  Temps cronometrat:
  És el temps que empren els equips a recórrer el raid, es cronometra en hores, minuts i segons, des de l'hora de sortida i fins que l'equip passa per la línia de meta.

  Per calcular el temps s’utilitzarà la següent formula:
  Temps total del Raid = ((temps de cursa) – (temps de bonificacions) – (temps d’espera) + (temps de penalització)

  Els temps de cursa, de bonificacions i de penalitzacions consten a l’annexe.

  BONIFICACIONS
  Els equips mixtes bonificaran un 5% sobre el temps total de carrera i els equips femenins bonificaran un 10% sobre el temps total.

  Els corredors es desplaçaran pel recorregut establert, amb una limitació d’hores per completar les proves (llevat d'excepcions indicades per l'organització) i que comportarà acreditar haver passat pels punts de controls prefixats.

  El recorregut l’hauran de realitzar tots els components de l’equip, encara que es tolera una separació màxima de 15 metres durant els trams de carrera. El pas per cada Control l’hauran de realitzar sense que hi hagi distància, incomplir aquesta norma suposarà una penalització.

  PENALITZACIONS TEMPS FINAL DE CARRERA:
  Els organitzadors i controladors podran sancionar un equip pels motius esmentats en el present reglament o qualsevol altre motiu no descrit en el mateix.

  Les penalitzacions es restarà a la puntuació final.

  La penalització per retard sobre l'horari de tancament serà la següent:
  Fins a 5 minuts..................5 minuts
  Fins a 10 minuts ..............10 minuts
  Fins a 15 minuts...............20 minuts
  Fins a 20 minuts...............30 minuts
  Fins a 25 minuts ..............40 minuts
  Fins a 30 minuts ..............50 minuts
  Més de 30 minuts .............Desqualificat

  NEUTRALITZACIONS:
  Quan un equip està detingut en un Punt de Control de Pas o en espera per realitar una subprova per indicació de l’organització o controlador serà neutralitzat, aquesta acció no s'espera que es produeixi, però en aquest cas, se li notificarà a l'equip el temps neutralitzat, sense així patir cap tipus de penalització.

  PENALITZACIONS
  Penalitzacions bàsiques:

  Es penalitzarà amb 60 minuts a tots els equips que infringeixin alguna de les següents normes:
  1. No respectar la reglamentació de les proves específiques.
  2. Infringir el reglament de neutralitzacions.
  3. Pèrdua d'algun instintiu o identificador.

  Penalitzacions severes:
  Es penalitzarà amb 90 minuts a tots els equips que infringeixin alguna de les següents normes:
  1. No seguir l'ordre en els Punts de Control de Pas.
  2. Arribar l'equip separat als Punts de Control de Pas.
  3. No realitzar alguna de les activitats obligatòries establertes dins de l'etapa.
  4. Anar fora del recorregut (trams obligatoris).

  Altres penalitzacions:
  No posseir el material obligatori a la sortida = 30 minuts
  Utilització o tinença de material prohibit = desqualificació.
  Qualsevol altra infracció que l’organització consideri oportuna i no estigui recollida en el present reglament, la penalització serà proporcional i a criteri de l’organització.

  HORARI DE CARRERA I PENALITZACIONS
  Les penalitzacions, els horaris de tall, de pas i de tancament hauran de ser calculats en base a temps reals. Per a aquests efectes, l'organització, amb un equip de Raiders, comprovarà el recorregut complet, en el mateix ordre i sota condicions similars a les que es preveuen per a la prova. Aquests temps es prendran com a referència per establir les hores de tancament i les penalitzacions del recorregut.

  En el Raid Verd de Sant Quirze Safaja tindrà més valor la finalització dels recorreguts i de les proves. A igualtat de punts de control es prendrà com a mesura per establir el desempat el temps emprat en la realització del recorregut, de les proves i de les penalitzacions corresponents.

  PUBLICACIÓ DE CLASSIFICACIONS I RECLAMACIONS
  La classificacions oficials provisionals es faran públiques el mateix dia i després que l'últim equip creui la línia de meta.

  Un cop presentada les classificacions PROVISIONALS i resolt les reclamacions oportunes, si n'hi ha, aquesta classificació es donarà per vàlida i és irrevocable.

  Reclamacions: Totes les reclamacions s'han d'adreçar per escrit. Les decisions de l’organització són definitives.

  PREMIS 

  Premis cedits pels diversos col·laboradors i l'organització.
  Els premis pels guanyadors consistiran en una sèrie de lots esportius i també hi haurà material esportiu que es sortejaran d’entre els participants.

   

  Històric de classificacions:

  2014:

  2013:

  2012:

  2011:

  2010:

  2009:

  2008:

 • SISTEMA DE POSICIONAMENT GLOBAL I MITJANS DE PROGRESSIÓ EN CARRERA
  Els equips que utilitzin un mitjà de progressió diferent a l'indicat per l'organització, es remolquin d'un mitjà motoritzat seran desqualificats.

  PROGRESSIÓ EN SOLITARI I EQUIP SEPARAT
  S’entén per progressió en solitari aquella situació en la qual un competidor d'un equip avança sol pel terreny, amb l'objectiu de solucionar o treure profit d'alguna circumstància competitiva.

  La progressió en solitari estarà prohibida ja que suposa un risc per a l'esportista en cas de patir un accident, especialment en terrenys accidentats.

  L'organització adoptarà les mesures necessàries per evitar aquestes situacions mitjançant els punts de control. L'equip en què algun dels seus components progressi en solitari serà penalitzat, podent arribar a desqualificar l’equip en cas d’incompliment reiteratiu o altri que es consideri oportú.

  S’entén per equip separat aquella situació en la qual els seus components hagin perdut el contacte visual directe entre si i aquest contacte no es recuperi de forma natural en menys d'1 minut. Per a poder considerar "equip separat", el context on es doni no ha de suposar ni risc ni avantatge evident per als equips. Els controladors / organitzadors prendran una determinació atenent les circumstàncies i als seus riscos. La progressió de l'equip separat s'entendrà com a infracció esportiva i es penalitzarà.

  CERTIFICAT DEL PAS PEL CONTROL
  Tots els membres de l'equip en cursa han de certificar el seu pas pel punt de control amb una diferència inferior a un minut. En cas contrari s'aplicarà la penalització corresponent a progressió en solitari (infracció esportiva).

 • El Raid Verd de Sant Quirze Safaja es celebra amb respecte absolut al medi ambient. El recorregut es lliure per a tots els equips, tret d’excepcions. L’organització no tallarà en cap moment la circulació vial; tot i així l’organització pendrà mesures encarades a la seguretat de tots els usuaris de la via. Els participants han de respectar les normes vials a les poblacions i a les vies interurbanes d’ús públic. Serà d’agrair que tots els participants i acompanyants que per consciència ecològica i respecte al medi natural recullin les deixalles i les dipositin als llocs establerts.

  Els equips seran responsables dels danys i/o dels perjudicis que ocasionin a les finques privades, cultius i altres. L’organització es reserva el dret d’excloure de la prova a qualsevol equip per la falta de respecte a les normes, a l’organització i/o als participants.

 • La competició del Raid Verd de Sant Quirze Safaja es compon d'una etapa multidisciplinària, guiada cartogràficament, per planells i amb el suport de senyalització en punts concrets per evitar confusions en el circuit.

  El recorregut es realitzarà per ordre del nombre de la balisa, així primer serà la balisa 1, després la 2, la 3 i així successivament, exceptuant algunes balises optatives.

  Verificacions tècniques:
  L'organització de carrera realitzarà, abans de l’inici de les proves, les verificacions tècniques del material obligatori en el lloc on es disputi la prova. Els equips que no portin el material obligatori, o que el presentin inutilitzable o defectuós, no podran realitzar la prova fins a la seva reposició.

  Sortides i arribades:
  Després de realitzar la recepció dels participants es realitzarà el briefing on s'explicaran tots els detalls corresponent al Raid Verd de Sant Quirze Safaja.
  El cronòmetre es posarà en marxa a l'hora de sortida establerta amb o sense la presència dels equips. Els equips sortiran cada 30’’.

 • Cartografia de l'etapa: La situació dels controls s'indicarà clarament al mapa i amb les sigles PCP (punt de control de pas). Si en el mateix punt hi ha un avituallament, hi constarà les sigles PCPA.

  Els equips són responsables del manteniment de la cartografia, que mai serà reposada per l'organització en cas de pèrdua, deteriorament, etc.

  L’organització facilitarà els dorsals als corredors que hauran de ser sempre visibles, no podent-se en cap cas manipular-se de cap manera. Qualsevol irregularitat amb els dorsals serà castigada amb la desqualificació de l’equip.

  El dorsal haurà de coincidir amb la numeració de la bicicleta en tot moment i que també serà facilitat per l’organització.

  Queden excloses totes les reclamacions basades en l'existència sobre el terreny d'obres civils (ponts, camins, senderes, etc.), els signes convencionals o abreviatures, no apareguin impresos en la documentació topogràfica que es lliura als equips. Així com les modificacions que s'hagin fet amb posterioritat a la data d'edició, i que hagin afectat al terreny (asfaltat de pistes forestals, eixamplaments de sendes, construcció de ponts i edificacions, etc.).

 • Els competidors es comprometen a seguir aquestes regles un cop formalitzada la seva inscripció, a les explotacions per part dels organitzadors i dels seus patrocinadors a través de les fotos i filmacions de l'esdeveniment. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment de l'organització.

  Els participants accepten i autoritzen en el moment de realitzar la inscripció que es pugui cedir a tercers col·laboradors de l’organització o a entitats relacionades amb el Raid Verd de Sant Quirze Safaja les seves dades personals. Tanmateix, autoritza al tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial, i així ser informat sobre diferents productes que puguin ser d’interés, inclús amb posterioritat a l’esdeveniment esportiu, excepte que hi hagi indicació contrària, que s’haurà de comunicar per escrit a l’organització.

 • Els participants hauran d’atendre a les indicacions del personal encarregat de les proves especifiques.

  L’incompliment de les indicacions i que puguin comprometre la seguretat dels participants o de terceres persones comportarà la penalització de 90 minuts o inclús pot comportar la desqualificació i abandonament de la cursa.

 • Els abandonaments s'han de fer en els punts de control. Els punts de control estan pensats per tenir un accés fàcil amb vehicle. Si per causa d'accident o lesió d'un corredor queda immobilitzat, i no pot arribar a un Punt de Control, el seu company haurà de contactar amb l'organització; mai es deixarà al corredor lesionat sol. La direcció de carrera podrà obligar un corredor a abandonar quan consideri que no disposa del material tècnic obligatori o les seves condicions no són les apropiades per poder continuar en cursa.
 • Situació d'emergència
  S’entén per situació d'emergència aquella situació de carrera en què s'estigui posant en greu risc la integritat física de l'equip o d'algun dels seus membres i necessitin ser auxiliats (accident, hipotèrmia ...). Aquesta situació haurà de posar-se en coneixement de l'organització el més aviat possible. Es podran utilitzar tots elements esportius que siguin necessaris, inclòs el material d'emergència, per demanar ajuda i pal•liar la situació. L'ajuda entre equips és voluntària, excepte en situacions d'emergència que és obligatòria. Serà l'organització assessorada per l'equip mèdic els que, a la vista de la situació, decidiran si l'equip pot continuar o no amb el recorregut.

  L’organització contractarà personal sanitari i que restarà a disposició dels participants per a qualsevol incidència que requerixi els seus serveis.

  Incidències
  Tots els equips han de tenir les mateixes oportunitats d'optar a la victòria. Si per qualsevol error o circumstància imprevista es veiés afectat el desenvolupament normal de la competició (per exemple, extraviar-se una balisa, un error de mapa, anul·lació de proves ...), l'equip o els equips que es vegin afectats hauran de ser informats abans que això perjudiqui als seus resultats o estratègies. Si no és possible avisar o posar remei a la incidència abans que aquest fet afecti el resultat, aquest tram de recorregut haurà de ser invalidat per a la classificació general.

 • El present reglament pot ser corregit, modificat o ampliat amb annexos específics i sempre amb el principi de bona fe.
 • És l'organització encarregada de dirigir tots els aspectes esportius del Raid Verd de Sant Quirze Safaja. Està format per cinc persones, cadascuna encarregada d’una àrea que seran els encarregats d'aplicar el present reglament. L’organització estarà recolzada pels controladors en tot el relacionat amb la competició, cronometratge, classificacions i interpretació del reglament. Els organitzadors de Cursa podran suspendre, escurçar, neutralitzar o aturar la cursa, per seguretat o causes de força major alienes a la seva voluntat.

  En el cas que algun dels organitzadors no pugui ser present el dia de la cursa, serà substituït per un membre de la mateixa organització.

 • Per més informació contacta'ns:

  627 482 054 (Llorenç)
  605 877 352 (Sandra)
  [email protected]