• Inici
 • Ajuntament
 • Tributs

Tributs

Els tributs que l'ORGT recapta per a aquest Ajuntament són:

 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS: Des del 2 de maig al 2 de juliol de 2019
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS (DOMICILIAT): 1a fracció el 2 de juliol - 2a fracció el 3 de desembre
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS: Des del 5 de setembre al 5 de novembre de 2019
 • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: Des del 1 de març al 2 de maig de 2019
 • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Des del 19 de setembre al 19 de novembre de 2019
 • TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: Des del 3 de juny al 5 d’agost de 2019
 • TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS: del 2 de juny al 4 d'agost
 • TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES: del 2 de juny al 4 d'agost
 • TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL: Des del 5 de setembre al 5 de novembre de 2019

OFICINES DE CALDES DE MONTBUI DE L'ORGT
Plaça de la Font de Lleó, 11
T: 938 626 550 F: 934 117 807
Email: orgt.caldesm@diba.cat

Per a domiciliar els tributs

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.