Skip to main content

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE 26 DE GENER DE 2024

S'informa de la convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 26 de gener de 2024, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent.

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN ORDINÀRIA DE 15 DE DESEMBRE DE 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

2.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL·LICITUD D’IMPLANTACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS DELS ENS LOCALS DE MUNICIPIS AMB POBLACIÓ DE FINS A 2.500 HABITANTS, AMB ESCOLA RURAL ÚNICA (X2024000042)

CALENDARI FISCAL 2024

Per Decret d’Alcaldia 2023DECR000187 de data 15 de novembre de 2023, es va acordar els períodes de pagament dels tributs de venciment i de les relacions cobratòries dels preus públics per a l'any 2024. Consulta l'Anunci CALENDARI FISCAL 2024

MODIFICACIÓ DE LES DEDICACIONS, LES ASSIGNACIONS DE DRETS ECONÒMICS I LES DESPESES DE DESPLAÇAMENT DEL PERÍODE 2023-2027

El Ple de la Corporació, a la sessió celebrada en data 15 de desembre de 2023, va aprovar la modificació de les dedicacions i les assignacions de drets econòmics de l'Alcaldessa i els regidors i de les despeses de desplaçament per al mandat corporatiu municipal del periode 2023-2027.

L'Edicte amb l'acord aprovat s'ha publicat al Tauler electrònic de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja i el podeu consultar en el següent enllaç EDICTE MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS

la TDT emetrà exclusivament contingut HD a partir del 14 de febrer de 2024

La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ens informa de que, a partir del proper 14 de febrer de 2024, tots els canals de TDT (televisió Digital Terrestre) estaran obligats a emetre els seus continguts exclusivament en format d’alta definició (HD).

S’estima que el 98% els receptors de TDT independents, així com els incorporats de sèrie en els televisors ja estant preparats per rebre aquesta senyal, així que les incidències haurien de ser mínimes (en general la necessitat de re sintonitzar els receptors per rebre les canvis als canals), però si els vostres receptors només estiguessin preparats per rebre senyal SD (definició estàndard), s’haurien de canviar.

Davant de qualsevol dubte sobre aquest procés o si s’observen problemes en la recepció́ dels canals de televisió́, els usuaris es poden posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció́ a la Televisió́ Digital de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals al telèfon 901 201 004o mitjançant els formularis que consten a l’enllaç̧ 

https://televisiondigital.mineco.gob.es/ayuda-ciudadano/Paginas/formularios-atencion.aspx

Ens passen també un llistat d’instal·ladors de telecomunicacions registrats a Catalunya per si algú en necessita el servei:

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/transformacio-digital/ambits- dactuacio/territori-digital/infraestructures-comunes-de-telecomunicacions-en-edificis- ict/cercador-dempreses-installadores/