Skip to main content

Organització municipal

L'Ajuntament de Sant Quirze Safaja és l'òrgan de govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic, i s'organitza amb la següent estructura:

PLENARI MUNICIPAL

El Ple és un òrgan de govern integrat per tots els regidors de l´Ajuntament i presidit per l´Alcalde/ssa.

Celebra sessions ordinàries a la Sala d´actes de l´Ajuntament cada dos mesos, el primer divendres de mes (iniciant per gener) a les 19:00 hores.

Les convocatòries del Plenari municipal es publiquen al tauler d'anuncis

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR AL CANAL DE YOU TUBE AMB ELS PLENS MUNICIPALS

CLICA AQUÍ PER A ACCEDIR A LES ACTES DELS PLENS

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR ALS AUDIOS DELS PLENS

 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE TRANSPARÈNCIA PRÈVIA AL PLENARI

La Comissió informativa prèvia al Plenari està integrada per tots els regidors de la Corporació.

Té com a funció, l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Plenari Municipal. Celebra sessions ordinàries a la Sala de Plens de l'Ajuntament, els dijous d'una setmana abans de la celebració de la sessió ordinària del Ple, a les 19:00 hores.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern integrat pels regidors nomenats per l´Alcalde/ssa.

Actualment formen la Junta de Govern Local els regidors següents:

Sra. Sonsoles Letang, alcaldessa que la Presideix.
Sr. Carlos Lupiañez
Sr. Josep Lluís Roger

La Junta de Govern Local celebra sessions ordinàries a la Sala de Plens de l'Ajuntament cada quinze dies els dilluns a les 13:00 hores.

CLICA AQUÍ PER A VISUALITZAR LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Li correspon l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació.

La Comissió especial de comptes està integrada pels següents regidors:

Sra. Sonsoles Letang, alcaldessa que la Presideix.
Sr. Carlos Lupiañez
Sr. Sito Piella

Celebra sessions a la Sala de Plens de l'Ajuntament prèvia convocatòria de l'Alcaldia.