Darrers comunicats

Pletelematic 01

27

Mai

2020

Ple ordinari telemàtic 29 de maig de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 29 de maig de 2020, a les a les 19:00 hores de forma telemàtica:

 

 

ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 28 DE FEBRER DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA
2.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE SAFAJA

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 43 DE SOROLLS I VIBRACIONS DE SANT QUIRZE SAFAJA

4.- PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR EL DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI) DE SANT QUIRZE SAFAJA 2020_2025

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 04/2020

7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES DE CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER L’AJUT 500 DESTINADES A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A LA VILA DE SANT QUIRZE SAFAJA AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

II.- PART DE CONTROL
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 26 AL 68 DE 2020

9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2020

10.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

11.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES

III.- PRECS I PREGUNTES

03

Abr

2020

Nou drecet de serveis mínims

Pròrroga de les mesures jurídiques administratives excepcionals, especialment en relació amb l'ampliació i/o pròrroga dels terminis dels diferents expedients administratius en curs, com a conseqüència de la situació d'emergència produida per la progressiva infecció del Coronavirus, i en conseqüència amb el decret de la presidència de 13 de març de 2020, en relació amb la limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics i la restricció de la mobilitat del personal al servei de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja.

Decret

Cartell Mesures Prevencio Ajuntament 13032020

16

Mar
2020

COMUNICAT - RELACIÓ AMB AJUNTAMENT

Ban Sqs Restriccions Mobilitat 15032020

15

Mar
2020

COMUNICAT - RESTRICCIONS MOBILITAT

Vista la declaració d'Estat d'Alarma pel govern espanyol, us adjuntem les RESTRICCIONS DE MOBILITAT a tota la població de SQS. 🙋🏽‍♀Ens posem a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessiteu...

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.