Darrers comunicats

Banner Ple Plantilla

28

Oct

2020

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 30 D’OCTUBRE DE 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 30 d’octubre de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar
mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

  1. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL) DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000336)
  2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ VALIDACIÓ RETRIBUCIÓ SECRETARI INTERVENTOR EN ACUMULACIÓ (X2020000331)

II.- PART DE CONTROL

  1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 115 AL 136 DE 2020 (X2020000088)
  2. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
III.- PRECS I PREGUNTES
Pletelematic 01

23

Set

2020

Ple ordinari 25 de setembre de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 25 de setembre de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2020

2. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA DE 31 DE JULIOL DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS AMB L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER REGULAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS SERVEIS ARQUITECTURA, ARQUITECTURA TÈCNICA I ENGINYERIA 2020_2023 (X2020000283)

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES (X2020000323)

5. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (X2020000176)

6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ VALIDACIÓ RETRIBUCIÓ SECRETARI INTERVENTOR EN ACUMULACIÓ (X2020000331)

7. MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS (X2020000322)

II.- PART DE CONTROL

8. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 103 AL 114 DE 2020 (X2020000088)

9. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2020 (X2020000089)

10. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (X2020000168)

11. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES

• Inversions reobertura escola

• Finalització camins PPI

• Màquina RAVO

• Gent Activa: tallers, caminades, sessions formatives, manualitats, etc

• Activitats violència contra les dones

• Cultura: festival de titelles i sant jordi

• Promoció econòmica: fira de la tardor i curs per empresaris (big daa i indústria 4.0)

• Mapa de patrimoni cultural

• ZEPQA

III.- PRECS I PREGUNTES

Pletelematic 01

29

Jul
2020

Ple ordinari telemàtic 31 de juliol de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 31 de juliol de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjança...
Primer Municipi De Catalunya En  De Reciclatge

27

Jul
2020

Primer municipi de Catalunya amb major % de reciclatge

  Recollida selectiva bruta i fracció resta a SQS el 2019 versus comarca del Moianès Recollida selectiva bruta i neta de SQS el 2019 versus comarca del Moianès Recollida selectiva brut...

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.