Destacats

Segueix-nos a facebook

Incidències via whats

Factura electrònica

Taulell d'anuncis i edictes

Consell Comarcal Moianès

Tràmits

Seu electrònica

Govern obert i transparència

Turisme

Darrers comunicats

21

Nov

2018

Sant Miquel del Fai

L’espai natural de Sant Miquel del Fai disposa d’un Pla d’usos per la seva reobertura al públic, un document que destaca la voluntat de preservació i conservació dels valors del patrimoni natural i cultural d’aquest espai singular, de 70,5 hectàrees, adquirit per la Diputació de Barcelona el mes de juny de 2017. Aquest treball, juntament amb les actuacions que la corporació hi està duent a terme per fer de Sant Miquel del Fai un referent en la interrelació del patrimoni natural, històric i cultural dels Cingles de Bertí, va ser exposat aquest dilluns als alcaldes de la zona i als delegats territorials de la Generalitat.

En la reunió es va informar de les diferents actuacions realitzades per la Diputació de Barcelona, orientades a millorar la seguretat dels visitants i treballadors, en un entorn molt vulnerable als efectes climatològics i meteorològics i amb afectacions rellevants  a causa dels temporals d’aquest any. Així, totes les intervencions han de contribuir a millorar la integració del conjunt en el medi natural i, també, a preservar i revitalitzar el conjunt patrimonial, tant l’històric com també el geològic i natural.

Impacte ambiental i consolidació de talussos

Entre els projectes en curs hi ha actuacions per estabilitzar talussos i evitar la caiguda de pedres en les cingleres que envolten l’espai, especialment des de l’entrada al recinte pel Pas de la Foradada fins al salt del Tenes. La Diputació de Barcelona també treballa en la total renovació dels sistemes d’il·luminació exterior del recinte- amb substitució de lluminàries i cablejats exteriors per sistemes integrats en l’espai- i en la renovació dels 1.500 metres de baranes de tot el circuit, així com del conjunts d’instal·lacions i serveis dels diferents edificis.

Pel fet que el conjunt de Sant Miquel del Fai es troba dins el PEIN dels Cingles de Bertí, s’ha hagut de realitzar un estudi d’impacte ambiental de totes les actuacions, amb limitacions en determinades actuacions, que només es poden realitzar entre els mesos de setembre i febrer.

També s’ha realitzat un estudi geològic i arqueològic del conjunt de les coves, així com estudis de flora i fauna i de gestió forestals de les 70 hectàrees de la finca, i que comporten la neteja i gestió forestal del conjunt.

Un espai de lleure i de divulgació històrica i científica

Pel que fa a les línies estratègiques d’actuació, el Pla d’usos contempla l’ordenació dels espais que componen el conjunt; integrat pel patrimonial cultural i també el natural, que inclou àmbits com la geologia, l’aigua i la biodiversitat, definits com elements característics de Sant Miquel del Fai. L’objectiu és fomentar la seva qualitat educativa i divulgativa adreçada a tot tipus de públics, ja sigui escolar o familiar, com l’especialitzat i internacional.

El Pla actua en diferents àmbits dels espais. Per una part la zona forestal, amb una proposta de gestió activa de les masses forestals i la biodiversitat, tant per a la prevenció d’incendis com també per una finalitat científica i demostrativa. I, de l’altra, les àrees d’accés i serveis, com el condicionament de l’aparcament i l’espai de benvinguda o l’adequació dels accessos per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa als espais patrimonials històrics i naturals, el Pla aposta per l’eliminació d’alguns dels elements constructius i per la seva naturalització, així com per l’adequació de les sales i espais per a la seva correcta legalització i ús.

El Pla també aposta per la promoció de la Casa del Priorat per a exposicions permanents vinculades a l’espai històric i natural, i una sala com espai polivalent per a l’organització d’activitats per part dels ajuntaments i les entitats dels municipis propers. En aquesta línia, el Pla proposa un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya pel funcionament com a Centre d’Interpretació de l’EIN Cingles de Bertí, així com convenis amb els ajuntaments i els consells comarcals per al funcionament de l’equipament.

Previsió d’obertura

El Pla d’usos i el conjunt d’actuacions que la Diputació de Barcelona realitza en aquest espai, els va presentar aquest dilluns el diputat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Jordi Martí, en un acte celebrat al mateix recinte de Sant Miquel del Fai. Hi van assistir els alcaldes de Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall; el de Bigues i Riells, Joan Galiano; l’alcaldessa de Sant Quirze Safaja i  vicepresidenta del Consell Comarcal del Moianès, Anna Guixà; el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, David Ricard, i representants dels delegats territorials de la Generalitat a Barcelona i la Catalunya Central.

Durant la trobada, el diputat Jordi Martí va destacar que des que la Diputació de Barcelona va adquirir la finca l’any passat «hem posat mans a l’obra en la redacció d’informes i en elaboració de dictàmens i estudis per posar en ordre el conjunt de les actuacions a realitzar».  En aquesta línia, el diputat Jordi Martí va destacar que «s’està treballant  amb els ajuntaments per les llicencies d’obres, però amb l’agreujant que en els dos darrers mesos hem tingut uns efectes a causa de l’elevada pluviositat en aquesta zona, amb problemes d’inundacions i despreniments de pedres que han afectat canalitzacions de subministraments i també aixecaments de camins». Martí va ressaltar que «hem hagut d’actuar amb una certa emergència per tal que els futurs treballs es puguin dur a terme amb garanties de seguretat».

Martí també va assenyalar que la complexitat de les actuacions i dels corresponents informes mediambientals han afectat al calendari de previsió d’obertura, i que ara s’hi han sumat els desperfectes que les pluges han ocasionat al recinte, inclòs en la Xarxa Natura 2000 i a cavall de les comarques del Vallès Oriental i el Moianès.  Per això, va dir Martí, «no volem precipitar-nos a l’hora de marcar un termini d’obertura per fases. No és prudent ni seria correcte fer-ho».

07

Nov

2018

Ple ordinari 9 de novembre de 2018

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 9 de novembre de 2018, a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la  Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR de 19 d’octubre de 2018

I.- PART RESOLUTIVA

 1. PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 04/2018 per transferència entre partides I MAJORS INGRESSOS
 2. PROPOSTA ACORD APROVACIÓ INICIAL de l’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA de creació D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIU

II.- PART DE CONTROL

 1. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA (DEL número 124 al 152 de 2018 )
 2. RATIFICAR ELS DECRETS D’ACALDIA 2018DECR000151 I 2018DECR000152
 3. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT PMP 3R TRIMESTRE 2018
 4. DONAR COMPTE DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 3R TRIMESTRE 2018
 5. DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 3R TRIMESTRE 2018
 6. Despatx Ordinari i informes de regidories.
  • Nou contracte de neteja dels equipaments públics i l’escola
  • Festes de Nadal i activitats culturals i esportives
  • Ordenances fiscals 2019
  • Servei de recollida de residus porta a porta
  • Fibra òptica
  • Obra de clavegueram del C/Molí Vell
  • Sant Miquel del Fai
  • Subvenció 1a fase Casa del poble
  • 2 llibres per SQS: Safagem i “SQS poble de frontera”
  • Senyalització dels espais verds i bona convivència
  • Projecte legalització quadres elèctrics municipals
  • Concessió subvenció per redacció d’un nou Pla d’Aigües per SQS
  • Entrebancs al projecte de desconnexió de Llobateras
  • Vespa velutina
  • Pressupostos 2019
 7. PRECS I PREGUNTES

30

Oct
2018

IV Fira de la tardor

I amb moltes ganes i il·lusió tornem a presentar-vos el que és la nostra única Fira al municipi. La Fira de tardor. Per què la tardor? Perquè és quan canvien les fulles de color i deixa paisatges p...

23

Oct
2018

Crònica del ple ordinari del 14 de setembre 2018

L’ordre del dia va tractar diversos punts dels que destaquen l’aprovació del reglament de l’arxiu municipal, l’adhesió al projecte educació 360º, l’aprovació definitiva del Compte General 2017, l’i...

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Meteo

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.