Darrers comunicats

Zepqa 2

31

Des

2020

APROVACIÓ INICIAL DE DECLARACIO DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la DECLARACIÓ DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE SAFAJA COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA amb expedient X2018000338 i s’exposa al públic pel termini de trenta dies.

 

Tota la informació

Banner Ple Plantilla

29

Des

2020

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 29 DE DESEMBRE DE 2020

Convocar sessió extraordinària urgent del Ple a Sant Quirze Safaja el dia 29 de desembre de 2020 a les 18.00 hores. La urgència deriva del fet que l’ordenança que regula la taxa per a la prestació del servei de recollida de residus a Sant Quirze Safaja s’ha d’aprovar definitivament abans de finalitzar l’any per poder ser aplicada amb efectes 1 de gener. Per aquest motiu i a l’haver-se presentat al·legacions dins de termini, cal desestimar les al·legacions presentades i aprovar de forma definitiva. També s’ha inclòs en aquest Ple extraordinari urgent un punt, que correspon a la resolució del contracte administratiu del projecte executiu per a la sectorització i instal·lació de telecontrol de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al municipi de Sant Quirze Safaja, ja que és un projecte que es troba aturat des de fa tres mesos i que cal seguir amb el procediment.

La sessió es realitzarà mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1.-  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- PROPOSTA D’ACORD PER DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES I PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA QUE REGULA LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIUDS MUNICIPALS A SANT QUIRZE SAFAJA

3.-  proposta d’acord per incoar, si s’escau, la resolució del contracte administratiu, del Projecte executiu per a la sectorització i instal·lació de telecontrol de la xarxa d'abastament d'aigua en baixa al municipi de Sant Quirze Safaja.

Recollir Premi Reciclatge2019

11

Des
2020

Sant Quirze Safaja és el poble més reciclador de Catalunya

Sant Quirze de Safaja (Moianès) va fer recollida selectiva del 92,89% de la seva brossa l'any passat. És el municipi de menys de mil habitants que va aconseguir un percentatge més alt, i per aquest...
Banner Ple Plantilla

28

Oct
2020

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 30 D’OCTUBRE DE 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 30 d’octubre de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjança...

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.