Protegim-nos de la processionària

Amb els animals domèstics

Quins perills representen lesQuins perills representen leserugues processionàries pelsnostres gossos i gats?

Els animals son xafarders i acostumen a olorar,Els animals son xafarders i acostumen a olorar,llepar o fins i tot menjar diferents matèries viveso orgàniques que es poden trobar per allà onpassegen. Un cop l’animal ha entrat en contacteamb l’eruga, pot començar a tenir reaccionsadverses.

Símptomes:

Les principals afectacions que pateixen els gossosLes principals afectacions que pateixen els gossosi gats són inflamacions i alteracions a les zones dellavis, boca i nas. Hem de saber que la toxina quealliberen els pèls és la Thaumatopina, que provocaque el cos de l’animal generi histamina. El que faque s’activin les reaccions al·lèrgiques defensivesdel cos. Per aquest motiu es generen inflamacionstant bèsties i, alhora, poden necrosar els teixits iprovocar la mort del gos o gat. Habitualment elssímptomes es veuen a simple vista perquè causenuna inflamació a la zona afectada o de contacte.També es poden veure afectacions oculars. Sempredependrà de la zona que hagi estat en contacte ambl’eruga

• Malestar de l’animal.

• Inflamació visible a simple vista.• Veure com l’animal intenta empassar.

• Vòmits.

• Salivació en excés.

• Estat de nerviosisme per sobre del que siguihabitual en cada animal.

• L’animal “es queixa“.

Hem de tenir clar que, depenent de l’afectació,els nostres animals poden arribar a morir a causade la inflamació provocada per aquesta temudaeruga. Si l’animal s’empassa l’eruga, el perill iles conseqüències poden arribar a ser les méstemudes.

Com hem de reaccionar si elCom hem de reaccionar si elnostre gat o gos és afectat perla irritació o infl amació del’eruga processionària?

El primer que caldrà fer serà desplaçar-nos deEl primer que caldrà fer serà desplaçar-nos demanera urgent i immediata al veterinari. Durant eltrajecte, i si tenim manera de fer-ho, recomanempassar aigua calentona (sense cremar a la mascota)per la zona afectada. S’ha de netejar sense fregarper tal d’evitar escampar el problema. Aquesta ésuna recomanació que permetrà reduir l’efecte dela toxina mentrestant eliminem els pèls presentsa la zona afectada. Un cop arribem al veterinari,aquest serà l’encarregat de tractar a l’animal.Entre d’altres tractarà d’eliminar els pèls urticantsi reduir els efectes de la toxina.

 

En el jardí

I al nostre jardí, què podem fer?

Hi ha espais privats on l’ajuntament no hi pot actuar. PerHi ha espais privats on l’ajuntament no hi pot actuar. Peraixò es recomana contractar empreses homologadesper evitar problemes en les persones:PER AIXÒ ÉS IMPORTANT:• Destruir i cremar les bosses. Quan aquestes estanformades, entre novembre i desembre, els tècnics lesretiraran i després les cremaran.• Polvoritzar amb insecticides. Es pot realitzardurant tot l’hivern i durant els dies en què NO bufi elvent, aprofitant que les erugues es troben en fase decreixement. Mullant bé les bosses amb els insecticidespodrem acabar amb els insectes, a la vegada queeliminem la possibilitat d’urticària. Trobareu elregistre de productes fitosanitaris admesos a: www.mapama.gab.es• Depredadors naturals. A la natura podem trobardepredadors naturals. Entre les aus insectívores hiha la mallerenga carbonera i la mallerenga blava oferreret. lnstal·lant caixes niu aconseguirem que hinidifiquin i ens protegiran els arbres.

Cal tenir en compte la perillositat dels pèlsCal tenir en compte la perillositat dels pèlsurticants que tenen les erugues en els estadisavançats de desenvolupament (de novembrea març); per això, cal actuar sempre amb elvent d’esquena i protegir-se sobretot les mansi els ulls. Es recomana contractar sempre unaempresa homologada.

Què fer en cas d’irritació?

L’atenció mèdica d’urgència ens evitarà possiblesL’atenció mèdica d’urgència ens evitarà possiblescomplicacions. En el cas de no poder rebre l’assistènciao durant el temps que tardem en arribar-hi, podem ferles primeres cures a casa.• Un bon rentat de la zona afectada amb aigua osèrum fisiolèlgic si en tenim.• No fregar en cap cas la zona afectada, ja que si hofem s’alliberarà més toxina al mateix temps que esdispersen els pèls urticants.• En cas que persisteixin les molèsties, consulteualvostre metge o truqueu a CatSalut Respon (061).

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.