Skip to main content

Campanya vespa velutina

 

Presència de nius primaris

 A diferents zones de Catalunya ja s'han començat a detectar i retirar diversos nius primaris de vespes velutines. Cal estar atents a la seva aparició i especialment en municipis on l'any passat ja s'hi van detectar.

A l'hora de detectar un niu, tenim importants avantatges:

-La seva eliminació és molt menys costosa i comporta menys riscos.

-S'evita que hi hagi molts menys individus amb posterioritat, i que aquests s'alimentin d'altres insectes.

 

Com actuar en cas de veure un niu primari o una vespa velutina?

-Procurar mantenir-se a una distància mínima de 5 metres i avisar a l'Ajuntament. Tot i no ser una espècie perillosa per a la salut, és una amenaça per a la biodiversitat.

-Un cop donat l'avís i a partir de criteris tècnics, es determinarà la necessitat o no de fer-hi alguna actuació.

 

En cas de detectar un niu primari, posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja o amb Bionet.