Skip to main content

Campanya per controlar el mosquit tigre

La prevenció és el millor mètode per al control d'aquest mosquit.

El més important i efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer.

L'aplicació d'insecticides sobre el mosquit adult no és un métode eficaç per controlar-ne la plaga.

Què podem fer per evitar-lo?

 • S’ha d’eliminar el màxim nombre de llocs d’acumulació d’aigua.
 • Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, piscines de plàstic, etc.
 • Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i basses petites.
 • Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar-los quan l’aigua s’hi acumuli.
 • Canviar l’aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua.
 • Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen.
 • Canviar l’aigua dels animals domèstics amb assiduïtat.
 • Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua estiguin degudament coberts.
 • Tapar els forats de troncs i branques omplint-los amb sorra.
 • Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o desguassos.
 • Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua.
 • Eliminar la presència continuada d’objectes que en general puguin acumular aigua de pluja.

Que cal fer en cas de picades?

 • En cas de picada, renteu i desinfecteu bé la zona.
 • El tractament és simptomàtic.
 • L’amoníac o altres bases són molt útils.
 • En cas de persistència de les molèsties, consulteu al metge.

Com evitar les picades?

 • Roba de màniga llarga i pantalons llargs (preferiblement de color clar), així com mitjons.
 • Si s’utilitzen repel·lents, cal tenir en compte que són productes químics: tan sols utilitzar-los a l’exterior, complint estrictament les condicions d’ús sobretot pel que fa al nombre d’aplicacions diàries indicades.
 • No aplicar a nens menors de dos anys, en nens més grans s’evitarà en la mesura que sigui possible, evitant sempre l’aplicació a les mans, ja que se les poden ficar a la boca o als ulls.
 • No és recomanable aplicar a la roba.
 • Quan no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.
 • Si presenteu qualsevol tipus de reacció a la pell, renteu bé la zona i consulteu amb el vostre metge.

Que cal fer si el detecteu?

 • En el cas que detecteu presència de mosquit tigre al vostre edifici o als voltants, convé eliminar els punts amb aigua acumulada.
 • En el cas que trobeu ous o larves en recipients, cal abocar–los, i mantenir la vigilància a la zona. Una altra possible solució és posar trossos de fil de coure a l’aigua per evitar la seva proliferació.
 • Per tal d’evitar l’entrada a l’edifici, podeu posar teles mosquiteres, o altres sistemes que evitin el pas dels insectes.

 

Podeu tenir més informació als documents següents: tríptic, cartell.