Skip to main content

Llar d'Infants Els Quirzets

La llar d'infants Els Quirzets és una escola bressol municipal i ubicada al municipi de Sant Quirze Safaja.

Els Quirzets imparteix el primer cicle d'educació infantil, que té un caràcter no obligatori i acull infants des dels quatre mesos fins als tres anys d'edat.

Els infants troben un espai comfortable, càlid, lluminós i sobretot molt acollidor, pels infants i pels seus tutors/pares/mestres. Un espai segur que respòn a les seves necessitats i moments evolutius, i un conjunt d'activitats i experiències que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.

L'escola Els Quirzets té com a eix principal l'infant competent, protagonista, actiu amb curiositat i destjós per aprendre. Els mestres acompanyen l'infant en aquest procés de desenvolupament de les seves capacitats i possibilitats, sempre des de l'afecte i el respecte, i respectant el ritme d'aprenentatge de cada infant.

 

[widgetkit id=61]

 

LA NOSTRA LLAR, UN ENTORN FAMILIAR
La llar d’infants Els Quirzets pretén ser un espai de convivència entre petits i grans, on l’adult no tant sols assumeix la funció de cobrir les necessitats bàsiques de l’infant (dormir, menjar, estimar-lo…) sinó que també intenta proporcionar-li experiències noves per tal que a poc a poc aquest vagi prenent coneixement de tot allò que l’envolta.

En aquesta etapa educativa es treballa fonamentalment l’autonomia personal de l’infant, la seva capacitat d’expressar-se i sobretot els hàbits. D’aquesta manera es promou una entrada adequada per començar els cursos que segueixen a l’escola.

Es tracta d’una llar d’infants rural que com a tal i degut al reduït nombre d’infants per una mestra, dóna un servei personalitzat, atent i molt individualitzat a cadascun dels infants que hi entra.

 

L'ESCOLA BRESSOL ELS QUIRZETS OFEREIX

 • Ser un espai de convivència entre petits i grans. L’adult no tant sols assumeix la funció de cobrir les necessitats bàsiques de l’infant (dormir, menjar, estimar-lo…) sinó que també intenta proporcionar-li experiències noves per tal que a poc a poc aquest vagi prenent coneixement de tot allò que l’envolta. És un lloc que potencia d’intercanvi i relació entre infants d’edats semblants i on, ens podem conèixer i establir lligams afectius
  estables.
 • Els pares hi podreu trobar un seguit de recursos que ajudin al procés de socialització dels vostres fills/es i alhora, elements que us ajudin en la vostra tasca educativa dia a dia.
 • Podeu establir relacions amb famílies d’altres infants ampliant la seva xarxa de relacions a partir de i amb motiu del
  fill/a.
 • La llar d’ infants és el primer graó del sistema educatiu, i com a tal, té entitat pròpia. Acull infants des dels primers mesos de vida fins que comencen a
  caminar.

 

TÉ COM A FINALITATS:

Proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin:

 • El progressiu descobriment
 • El creixement personal
 • Una imatge positiva d’ells mateixos
 • Possibilitat de relacionar-se amb els altres (infants i adults) per mitjà de diferents llenguatges d’expressió i comunicació
 • L’observació i descoberta del seu entorn més proper
 • L’adquisició d’hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

 

FUNCIONAMENT INTERN:

Distribució d’alumnes
La llar d’infants agafa nens/es a partir que ja comencen a caminar
Quadre de Professorat
Director i tutor dels alumnes: Lluis Espinal Sacristán
Classe lactants i caminants: Lluis Espinal
El tutor de l’aula és l’encarregat de mantenir una bona comunicació amb els pares i mares i un bon traspàs d’informació a nivell d’aprenentatges.
Monitors de menjador: Lluís Espinal i Isabel Soldevila.

Consell Escolar: El personal docent es reuneix cada 15 dies per tractar els temes pedagògics rellevants.

Relacions amb els pares i mares:
La relació que es crea entre els pares i mares dels infants i les mestres que en tenen cura és fluïda i bidireccional ja que a través d’una petita agenda que proporciona la llar d’infants uns i altres podem fer un bon seguiment del desenvolupament de l’infant. És important que per a qualsevol suggeriment, queixa, dubte s’avisi al director del centre o tutor de grup.

Reunions amb els pares:
El dilluns 3 de setembre es farà primerament una reunió general amb tots els pares. S’explicarà la programació, els aprenentatges, els hàbits, les rutines, etc. Una mica el funcionament de les classes al llarg del curs.
Independentment de les establertes, els pares i mares podeu demanar reunions a les tutores al llarg del curs per a tractar tot allò que us preocupi.

Entrevistes i informes:
Al Gener (reunió opcional)
Al Juliol (informe final i reunió)

 

HORARI ESCOLAR:

Agrairem que l’horari d’entrada i sortida sigui respectat:

MATÍ:
Entrada de les 8h a les 9:30h
Sortida de les 12h a les 12:15h

TARDA:
Entrada a les 15h
Sortida de les 16:45h a les 17h

Les entrades i sortides s’efectuen dins d’aquests horaris.

Quan un nen/a no pugui assistir a la llar durant uns dies, demanem als pares/mares que ho comuniquin. També cal avisar si té una malaltia contagiosa tipus varicel·la.

No es donarà l’infant a cap persona que no sigui l’habitual sinó hi ha una anotació escrita dels pares.

 

SERVEI DE MENJADOR:

El menjador funciona a través d’un càtering amb cuina de mercat elaborada amb productes de proximitat i de temporada. El càtering ofereix la possibilitat d’adaptar els dinars segons les
necessitats dels infants.

És important destacar que els infants que es quedin a dinar hauran de ser a les aules abans de les 9:30h. ja que a aquesta hora es trucarà al càtering per dir quants menús triturats i sencers ens han de portar. Abstenir-se de trucar per telèfon per arribar tard, a no sé que sigui una urgència o es vagi al
pediatre.


PER UNA BONA ADAPTACIÓ A LA LLAR D'INFANTS

En aquest procés el nen/a mostrarà alguns canvis. Entendre’l és el primer pas per ajudar-lo. I és des de casa que podeu col·laborar amb la llar, ajudant-lo aquests primer dies:

Quan el nen/a ve a la llar per primera vegada, tant els pares i mares com la mestra cal que ens esforcem a fer-li més fàcils aquests primers dies per tal d’ajudar-lo davant aquesta situació nova, sobretot perquè no representi un trencament en la vida que ha portar fins el moment. Els primers dies és aconsellable que l’horari del nen sigui reduït i que l’entrada sigui gradual i progressiva.

En cas que l’infant tingui la necessitat de portar algun objecte de casa per a tranquilitzar-lo es podrà portar durant aquest procés.

És important seguir la mateixa rutina, el mateix horari... per tal que el nen/a s’hi acostumi i arribi a interioritzar-lo.

Al portar el nen/a fins a la seva classe cada dia, no allargueu el moment del comiat (sigueu carinyosos, però ferms) i deixeu-li molt clar que tornareu a recollir-lo més tard.

És important que hi hagi un traspàs d’informació entre els pares i les mestres, sobre els trets i les característiques particulars de cada infant com són: el ritme de son, els hàbits alimentaris, trets de personalitat, etc. En aquest període, doncs, la flexibilitat en l’horari de l’infant serà important.

 

TAXES DE LA LLAR

 • Taxa de quota d’assistència 140 euros / mes
 • Servei de menjador fixe 6,20 euros / dia

(entenem per menjador fixe quan un alumne es queda més de 8 dies al mes a dinar)

 • Servei de menjador esporàdic 6,80 euros / dia
 • Servei de menjador fixe lactants 2,00 euros / dia
 • Servei de menjador esporàdic lactants 3,00 euros / dia
 • Matrícula 113,30 euros / curs
 • Quota material 10,14 euros / curs
 • 25% de descompte en la quota d’escolarització per més d’un alumne per unitat familiar

 

 

Per a més informació relacionada amb la llar d'infants Els Quirzets us podeu adreçar a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9h a 13.30h i dilluns de 16h a 18.30h o a través del telèfon 93 866 03 68 o al correu electrònic [email protected] 

 

Instal·lacions

El sistema de sanejament de la Conca Alta del Tenes està constituït per una xarxa de col·lectors generals i una estació depuradora on es tracten les aigües residuals de les poblacions de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja, corresponents a uns 13.650 habitants equivalents.
La xarxa de col·lectors, amb 15,62 km de longitud, té capacitat per conduir el cabal màxim futur generat per les poblacions servides. L’estació depuradora desenvolupa un procés biològic d’aeració perllongada format per bombament d’entrada, tamisat de fins, dessorratge-desgreixatge, tanc d’aeració, decantació, recirculació de fangs, espessidor i centrífugues per a la deshidratació dels fangs.
Les aigües tractades són abocades al riu Tenes.

DepuradoraSQS

MÉS INFORMACIÓ

Participació ciutadana

Participar és qualsevol activitat adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques. Significa prendre part en els afers públics aportant opinions, coneixement, recursos o esforç a una acció col.lectiva. És una via per la qual la ciutadania se sensibilitza amb els temes col·lectius i s'implica en els espais de presa de decisions.

Això pot significar:

 • Prendre part en una activitat o en una organització.
 • La implicació en la presa de decisions.
 • L'aportació d'opinions, coneixement, recursos o esforç a una acció col·lectiva.

La participació ciutadana és avui un dels grans pilars de les societats democràtiques i alhora una eina que permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans, a qui fa protagonistes i responsables de les decisions que els afecten. Amb la participació es reforça la democràcia representativa i s'educa per a una nova cultura política.

A Sant Quirze Safaja ens agrada que la ciutadania pugui prendre part en la presa de decisions de la gestió diària. En aquest sentit doncs, el govern municipal aposta un cop més per vertebrar i reforçar aquesta nova forma de fer política i ofereix aquesta pàgina per informar de tots aquells espais de participació directa o indirecta als quals es poden sumar tots els ciutadans/es.

Participació directa

La participació directa serveix per ajudar a fer un Ajuntament més democràtic, més responsable, pròxim a la ciutadania, més trasparent i eficient.

S'entén per participació directa tota acció de caràcter polític que la ciutadania emprèn, al marge dels processos electorals, per tal d'enriquir la vida política de la nostra societat i contribuir a fer que les institucions prenguin les decisions adequades.

Podeu participar a través de les següents eines de participació directa:

 • Participar als plens municipals en el torn obert de preguntes
 • Participar a través d'instàncies genèriques via electrònica i via presencial
 • Participar via telèfon d'emergències 658 902 808
 • Participar a les sessions obertes que s'organitzen sobre temes concrets
 • Participar amb reunions i/o trobades amb els regidors/es de la corporació
 • Participació a través de les xarxes socials: facebook i twitter

Centre Cívic

Un espai on pots gaudir en família, amb els amics, amb companys, amb qui vulguis per a fer activitats esportives, culturals o celebracions de tota mena. Un espai polivalent.

Si vols organitzar un partit de futbol, assajar una obra de teatre, organitzar una xerrada, oferir un curs de ball o qualsevol altra activitat esportiva i/o cultural...

VINE I FES-LA AL CENTRE CÍVIC: Envia’ns una instància per internet o truca directament a l’Ajuntament per reservar-lo 93 866 03 68.

 

CALENDARI D'ACTIVITATS (reserves Centre Cívic):

 • Cada dijous de 21.30 a 22.30h - futbol
 • Dissabte 7 de febrer - tot el dia
 • Divendres 20 de febrer - tarda

Bibliobus

T’han recomanat una novetat literària que tens ganes de llegir? Necessites informació per fer un treball de classe? Ets un cinèfil incansable que t’empasses en un no-res les novetats de la cartellera i en necessites més?

Doncs ara és la teva. Si encara no coneixes el Bibliobús Tagamanent, et convidem a visitar-lo. Aquesta biblioteca ambulant forma part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, i com a part integrant de la mateixa, ofereix el servei a alguns municipis d’Osona i el Vallès que no disposen de biblioteca pública estable.

Hi trobaràs un fons d’aproximadament 10.000 volums a la teva disposició, entre llibres de totes les temàtiques, llibres infantils per a totes les edats, revistes, còmics, audiovisuals, cd’s… Tot un munt de material, part del qual et podràs emportar gratuïtament en préstec a casa per gaudir-ne amb més tranquil·litat. Només et caldrà el carnet del Bibliobús o d’alguna altra biblioteca de la Xarxa.

Per aquest 2020, el Bibliobus Tagamanent farà parada a Sant Quirze Safaja, al parking de l'escola els següents dijous de 15.30h a 16.30h

 

Us recordem els canals habituals de contacte amb el bibliobús, ara més imprescindibles que mai per poder fer peticions prèviament o per qualsevol dubte o consulta que puguem aclarir:

STQuirze2019

I si vols més informació també el trobaràs a: www.bibliobustagamanent.blogspot.com, a [email protected] o bé trucant al 609 196 431.