Ple extraordinari divendres 19 d'octubre 19h

Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 19 d'octubre de 2017, a les a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR de 14 de setembre de 2018.

I.-PART RESOLUTIVA

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2019.

2.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ INICIAL DELS ESTATUATS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL.

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA.

Banda ampla rural de Wimax a AFR

El passat 30 de setembre Movistar va deixar de prestar els serveis de xarxa WIMAX al nostre municipi. Aquesta era la data fixada per a que tothom pogués fer el canvi a un altre servei d’internet.

Per tal de poder informar a tota la ciutadania informem dels següents temes a tenir en compte:

 • El tancament de la xarxa WIMAX (Iberbanda) a SQS procedeix d’un acord marc de Movistar amb Generalitat de Catalunya. Aquest acord defineix que cal tancar aquest 2018 les 381 estacions de base Wimax d’arreu de Catalunya.
 • Arran del tancament del sistema d’Iberbanda, Movistar ofereix una solució tecnològica basada en la cobertura de xarxes mòbils 3G anomenada “Acceso Fijo Radio” (AFR) la qual conté navegació fins a 20Mbps (abans només hi havia fins a 1 o 2Mbps)
 • Donat el canvi, a SQS hi ha previst una inversió per part de Movistar a l’antena de Pla del Badó per fer una millora de 2G a 3G. Una inversió que està inclosa dins un pla de millores en 25 centres a tot Catalunya.
 • El cost d’aquest nou contracte és de 23€/més IVA exclòs fins el 31/12/2018 i a partir d’aquesta data ascendeix a 41,6€/més IVA exclòs. (preus aproximats)
 • Per aquells clients que no els hi arribi connectivitat via AFR, se’ls hi oferirà servei d’accés a internet via satèl·lit
 • Aquest nou sistema ha de permetre garantir un 99% de la cobertura poblacional i un 91% de cobertura territorial; cosa que amb el servei anterior s’arribava únicament a un 94% i 66% respectivament.
 • Per la instal·lació d’aquest nou servei cal una modificació del router que hi ha a cada habitatge.
 • Es pot demanar la portabilitat del telèfon fix, garantint així el servei de teleassistència.

Es demana a tots els usuaris que tinguin qualsevol incidència que contactin amb l’Ajuntament per tal de facilitar les gestions que siguin necessàries.

Recollida de cubells i material pel Porta a porta - 8 octubre 2018

Tal i com ja hem anat informant al llarg dels darrers mesos, el proper dilluns 8 d’octubre iniciarem el nou model de recollida selectiva de residus porta a porta a SQS. Aquest sistema permet assolir valors de reciclatge superiors al 80%, contribuint a la sostenibilitat del planeta i reduint el nostre impacte sobre el medi ambient.

El nou sistema ens permetrà recollir els residus a la porta de tots els habitatges i d’aquesta manera eliminar els contenidors de la via pública (les illes ecològiques). Per a iniciar el nou sistema de recollida és necessari que tots els habitatges disposin dels diferents cubells que facilitarà l’Ajuntament de forma gratuïta.

Els cubells es podran passar a buscar a la plaça de l’Ajuntament en els següents dies i franges horàries:

 • Dijous 27 de setembre de 9:00h a 13:30h
 • Divendres 28 de setembre de 17:00h a 21:00h
 • Dissabte 29 de setembre de 9:00h a 13:30h
 • Divendres 5 d’octubre de 17:00h a 21:00h
 • Dissabte 6 d’octubre de 9:00h a 13:30h

Se us farà entrega del següent material:

 • 1 cubell reixat de 7 litres de color marró per a dipositar les restes d’orgànica dins l’habitatge
 • 1 lot de bosses orgàniques biodegradables per a dipositar l’orgànica
 • 1 cubell de 40 litres marró per a dipositar les diferents bosses d’orgànica i deixar els dies de recollida
 • 1 cubell de 40 litres blanc per a dipositar la resta de fraccions segons el dia de recollida (envasos, paper i cartró o resta).
 • Els que ho necessiteu també se us farà entrega d’un paquet d’adhesius per a bolquers
 • Un imant de nevera amb els horaris de recollida
 • Un fulletó informatiu sobre el nou servei

Us recomanem que assistiu aquest divendres dia 21 de setembre a les 18:00h a la sessió informativa al Centre Cívic Parc de l’Aigua on s’explicarà el funcionament del nou sistema Porta a Porta.

Durant l’entrega del cubells també podeu aprofitar per exposar dubtes sobre el nou sistema.

Ple ordinari 14 de setembre de 2018

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 14 de setembre de 2018, a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la  Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR de 6 de juliol de 2018

I.-PART RESOLUTIVA

 1. ACORD D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL- SAM
 2. ACORD D’ADHESIÓ A L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360
 3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017
 4. aprovació de l‘increment retributiu del personal de l’ajuntament de sant quirze safaja, segons les indicacions del lpge 2018.
 5. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE d’eliminació de la compra d’aigua en alta a les urbanitzacions Els Pinars del Badó i Les Clotes – Sant Quirze Safaja

III.-PART DE CONTROL

 1. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA (DEL número 93 al 123 de 2018 )
 2. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 28 D’AGOST DE 2018
 3. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT PMP 2N TRIMESTRE 2018
 4. DONAR COMPTE DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 2N TRIMESTRE 2018
 5. DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 2N TRIMESTRE 2018
 6. Despatx Ordinari i informes de regidories.
  • Projecte de la Casa del poble
  • Clavegueram: Paratge del Badó, Pla del Badó, etc
  • Residus: cap al porta a porta
  • Càtering llar d’infants
  • Fibra òptica a SQS
  • Recuperació dels fitxers digitals de SQS
  • Nou contracte de neteja dels equipaments públics i l’escola
  • Resolució Comissió Jurídica Assessora sobre el Grupo Pedro Moran
  • Ordenances fiscals 2019
  • Legalització abocament sortint ETAP
  • Programa de manteniment Centre Cívic
  • Subvenció als càrrecs electes 2017
  • Neteja i bon ús de l’espai públic: benzinera, franges perimetrals
  • Activitats d’estiu
  • Pressupost Festa Major 2018
  • Seguiment SAD i Serveis Socials dels usuaris de Sant Quirze Safaja.
  • Nou grup de “Gent activa” amb el suport del Consell Comarcal del Moianès
  • Reunions periòdiques amb serveis socials per seguiment expedients
  • Fira de la Tardor que es farà el 4 de Novembre el carrer major amb tastet de tapes dels nostres restauradors, tallers infantil i espectacle i paradetes del productes del nostre poble i voltants de la comarca.
 7. PRECS I PREGUNTES

Fibra òptica a finals d'any a SQS

Molts de vosaltres haureu vist la carretera BV1341 i la carretera Barcelona que travessa el poble plena de forats. Són l'inici de l'estesa de la fibra òptica.

 

Com es desplegarà la fibra òptica al nostre municipi?

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació desplega el conducte des de Centelles fins al punt d'arribada a la C-59, passant per dins de SQS per la zona del càmping. Només passa el tub que ha de permetre després poder passar la fibra. Aquesta actuació està inclosa dins l'operació d'enxampar els vorals de les carreteres de la seva propietat que connecten amb pobles, entre les quals hi ha la nostra; alhora que convertir aquestes carreteres en futures smartroads.

CTTI (CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ) de la Generalitat de Catalunya

Aquest organisme serà qui desplegarà la fibra òptica en el tram que obra la Diputació. Però no ho farà fins el primer semestre de 2019. I aquesta fibra serà oberta a la resta d'operadors de manera que si paguen un lloguer, en podran fer ús per a després donar servei als seus clients.

ESTEBANELL DE LA MÀ DE LA SEVA FILIAL E-PHOS DIGITAL estendrà la fibra òptica casa per casa per donar serveis d'internet, telefonia i TV comercialitzats sota la marca Emagina. No hi haurà cost d'instal·lació inicial i les quotes i trams de navegació son públiques des del seu web https://www.emagina.cat/fibra/

Per entrar ja a la llista de desplegament cal que feu la vostra petició al telèfon 93 131 87 87, o bé per

correu electrònic a [email protected]

Es preveu que es pugui donar connexió als veïns (per ordre de petició) a partir del desembre de 2018.

TELEFONICA ESPAÑA també ha sol·licitat el desplegament de la fibra arran del tancament de la central de Sant Feliu de Codines. En aquest cas, no disposem d'informació dels timmings de desplegament.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Meteo

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.