Procés participatiu ordenances 2018

Un any més iniciem UN PROCÉS PARTICIPATIU en l’elaboració de les ORDENANCES FISCALS per l’exercici 2018. En aquest sentit, convidem a tots els veïns i veïnes que ho desitgin a fer propostes amb l’objectiu de fer-vos partíceps en la presa de decisions sobre temes que els afecten directament, apropant els afers públics als ciutadans i enfortint que les decisions siguin el màxim de participatives possibles.

Les Ordenances Fiscals s’aproven anualment pel Ple de l’Ajuntament, i contenen els principis bàsics i les normes generals de la gestió, inspecció, recaptació i revisió aplicables a tots els tributs municipals que són:

 • 1) Impostos
 • 2) Taxes
 • 3) Preus públics
La normativa a la qual s’hauran d’ajustar les propostes que es presentin i que regula l’elaboració de les Ordenances Fiscals és la següent:

 1. a) Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de la Llei 2/2011.
 2. b) Les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, aprovades pel ple de 2017.
Per poder fer propostes al procés d’elaboració de les noves Ordenances Fiscals, trobareu publicades a la pàgina web al següent link, totes les ordenances vigents per aquest exercici. Us emplacem a fer aportacions i propostes del 13 al 29 d’octubre de 2017 mitjançant instància electrònica o instància en paper a l’Oficina d’Atenció Ciutadana en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores i els dilluns a la tarda de 16.00 a 18.30 hores.

Esperem rebre les vostres propostes i poder aprovar unes ordenances fiscals concensuades per tots.

Compte General SQS 2016

Es fa públic que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja corresponent a l'exercici 2016 ha estat presentat juntament amb els seus justificants i informat per la Comissió Especial de Comptes.

L'expedient i l'informe lliurats resten exposats al públic a la Secretaria de la Corporació per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Commemoració del 75è aniversari de la mort de Màrius Torres

L'any 2017 commemorem els 75 anys de la mort del poeta català Màrius Torres, nascut a Lleida l'any 1910 i que va passar els últims anys de la seva vida al sanatori de Puig d'Olena a Sant Quirze Safaja on va morir l'any 1942.

Màrius Torres era metge de professió, però de ben jove es va interessar per la literatura i és a Sant Quirze Safaja i degut a la seva malaltia de tubercolosim on la seva trajectòria literària va ocupar el primer pla de la seva vida. Ell es defineix com "un metge que fa versos".

En els darrers anys s'han realitzat diverses accions entorn la figura de Màrius Torres, com la creació i l'edició del logotip, la senyalització d'una ruta circular d'uns 8 quilòmetres que comença davant de l'Ajuntament i que arriba fins al sanatori de Puig d'Olena i que pretén recordar i visitar els espais que Màrius Torres visitava per reflexionar i inspirar-se i diversos actes de commemoració de la seva mort, en col·laboració amb familiars i amics del poeta català.

En homenatge al 75è aniversari de la seva mort, l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja té la voluntat de celebrar aquest aniversari i retre homenatge a un dels poetes rellevants del nostre país, programant diverses actuacions culturals al llarg del segon semestre de 2017 que tot seguit detallem:

9 SETEMBRE a les 17h
Obertura dels actes commemoratius del 75è aniversari de la mort de Màrius Torres amb la presència del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sr. Lluis Puig. Tastet teatralitzat de la ruta Màrius Torres i concert de Meritxell Gené.

5 NOVEMBRE – TASTA MÀRIUS TORRES
En el marc de la Fira de la Tardor presentarem els nous productes gastronòmics inspirats en Màrius Torres a càrrec dels restauradors del municipi.

12 NOVEMBRE – ULLS DE MÀRIUS
Inauguració de la ruta Màrius Torres, les vies escrites a les urbanitzacions i les 3 ulleres emblemàtiques del poeta.

13 DESEMBRE – BIBLIOTECA DE MÀRIUS TORRES
Inauguració de la Biblioteca de l’escola amb el nom de Màrius Torres.

29 DESEMBRE – RECORDA’M MÀRIUS
Dia de la seva mort. Inauguració de l’escultura a l’entrada del cementiri municipal i presentació dels treballs realitzats per l’escola de Sant Quirze Safaja.

Ens visita la Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Sra. Meritxell Borràs

El passat dimecres dia 10 de maig l’Hble. Sra. Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, va visitar el Moianès, acompanyada de la Il.lma. Sra. Montserrat Mundi, directora general d’Administració Local de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i la Sra. Ivet Castaño, directora dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Locals i Habitatge a Catalunya Central,

La consellera va poder visitar diferents Ajuntaments de la comarca, i conèixer de primera mà els projectes i necessitats dels Ajuntaments .També va poder visitar recursos turístics del Moianès, coneixent d’aquesta manera la nova comarca i el seu funcionament.

A l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja li vam explicar la casuística del nostre municipi i les problemàtiques que teníem i que podia ajudar-nos des de la Generalitat de Catalunya. Li vam explicar els desperfectes ocasionats pels aiguats del 14 de febrer, la voluntat del Consistori de formar part dels municipis pilot en el vot electrònic per a fer una consulta popular, així com el les eines municipals per a gestionar les cases ocupades al municipi; entre d'altres temes d'interès. La Consellera la visitar la pujada de Màrius Torras, el C/Major amb la casa del poble, l'Església i el cementiri i finalment el Parc de l'Aigua amb el Centre Cívic. La seva impressió va ser que era un municipi que s'hi respirava molt benestar.

A la seu del Consell Comarcal del Moianès es va reunir amb el president del Consell, els vicepresidents, el president de l’Assemblea d’alcaldes, els consellers del Consell, per conèixer com s’estava posant en funcionament aquest nou Consell Comarcal, les competències assumides amb Serveis Socials, Ensenyament, Joventut i Territori. També els consellers van aprofitar per explicar que s’estava treballant en l’ estudi i posada en funcionament de nous serveis mancomunats pels Ajuntaments , tals com Oficina de Serveis Tècnics , els serveis informàtics,etc,,
Es va parlar també de temes relacionats amb Habitatge, entre ells la situació actual de l’Oficina Local d’Habitatge del Moianès i la situació de l’habitatge social,

La Hble. Consellera Sra. Meritxell Borràs, en la seva signatura del llibre d’Honor del Consell Comarcal, ha destacat que han estat els forts lligams dels 10 municipis que constitueixen el Moianès, els que han materialitzat la 42a comarca de Catalunya i ha animat al Moianès a participar de l’anhel de llibertat, benestar, progrés i justícia social del país

Obertura període preinscripció llar d'infants municipal Els Quirzets

Entre el 2 i el 12 de maig de 2017, ambdós inclosos, s’obre el període de preinscripció per la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “ ELS QUIRZETS” del nostre municipi.

Pel curs 2017-18 hem modificat substancialment les condicions les quals, a grans trets, resumin en:

 • Taxa de quota d’assistència 140 euros / mes
 • Servei de menjador fixe 6,20 euros / dia (entenem per menjador fixe quan un alumne es queda més de 8 dies al mes a dinar)
 • Servei de menjador esporàdic 8,50 euros / dia
 • Servei de menjador fixe lactants 2,00 euros / dia
 • Servei de menjador esporàdic lactants 3,00 euros / dia
 • Matrícula 113,30 euros / curs
 • Quota material 10,14 euros / curs
 • 25% de descompte en la quota d’escolarització per més d’un alumne per unitat familiar

Com cada any, els models de preinscripció els trobareu al nostre web i s’hauran d’omplir directament des de la pàgina web, amb el que obtindreu directament el vostre resguard de presentació. Els passos a seguir són a través d'aquest link - Emplenar la sol·licitud - Enviar electrònicament.

És obligatori fer-hi constar: DNI, ADREÇA ELECTRÒNICA, TELÈFON MÒBIL, i marcar les caselles de rebre la informació relacionada amb la sol·licitud per SMS o correu electrònic i que voleu rebre notificacions electròniques.

Si no disposeu d’Internet per a acomplir aquest tràmit, caldrà que us personeu a l’Ajuntament i utilitzarem els mitjans informàtics de què disposen les oficines, per a poder complimentar la sol·licitud electrònica.

Us informem del calendari de matriculació:

 • Presentació sol·licituds: del 2 al 14 de maig
 • Publicació llista amb el barem de les sol·licituds: 18 de maig
 • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 28 de maig
 • Publicació de la llista definitiva: 31 de juny
 • Període de matrícula: del 5 al 18 de juny

Per aquells que vulgueu visitar les instal·lacions de la llar d’infants municipal i/o conèixer més a fons els serveis que es presten, horaris, professorat i programa educatiu; preguem ens ho comuniqueu via telèfon 93 866 03 68 o via correu electrònic [email protected] per tal de concretar dia i hora i així oferir-vos una atenció personalitzada.