Fibra òptica a finals d'any a SQS

Molts de vosaltres haureu vist la carretera BV1341 i la carretera Barcelona que travessa el poble plena de forats. Són l'inici de l'estesa de la fibra òptica.

 

Com es desplegarà la fibra òptica al nostre municipi?

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació desplega el conducte des de Centelles fins al punt d'arribada a la C-59, passant per dins de SQS per la zona del càmping. Només passa el tub que ha de permetre després poder passar la fibra. Aquesta actuació està inclosa dins l'operació d'enxampar els vorals de les carreteres de la seva propietat que connecten amb pobles, entre les quals hi ha la nostra; alhora que convertir aquestes carreteres en futures smartroads.

CTTI (CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ) de la Generalitat de Catalunya

Aquest organisme serà qui desplegarà la fibra òptica en el tram que obra la Diputació. Però no ho farà fins el primer semestre de 2019. I aquesta fibra serà oberta a la resta d'operadors de manera que si paguen un lloguer, en podran fer ús per a després donar servei als seus clients.

ESTEBANELL DE LA MÀ DE LA SEVA FILIAL E-PHOS DIGITAL estendrà la fibra òptica casa per casa per donar serveis d'internet, telefonia i TV comercialitzats sota la marca Emagina. No hi haurà cost d'instal·lació inicial i les quotes i trams de navegació son públiques des del seu web https://www.emagina.cat/fibra/

Per entrar ja a la llista de desplegament cal que feu la vostra petició al telèfon 93 131 87 87, o bé per

correu electrònic a [email protected]

Es preveu que es pugui donar connexió als veïns (per ordre de petició) a partir del desembre de 2018.

TELEFONICA ESPAÑA també ha sol·licitat el desplegament de la fibra arran del tancament de la central de Sant Feliu de Codines. En aquest cas, no disposem d'informació dels timmings de desplegament.

EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS ACABA EL SEU PRIMER CURS ESCOLAR AMB LES COMPETÈNCIES DELEGADES EN PLE FUNCIONAMENT I AMB DIFERENTS PROJECTES EDUCATIUS EN MARXA

L’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Moianès tanca el curs escolar 2017-2018 havent assumit les competències delegades per part del departament d'Ensenyament en matèria de transport escolar, gestió del servei de menjador i de les beques de menjador , així com havent portat a terme diferents projectes i serveis educatius a les escoles i a les famílies. També estem tancant les licitacions i adjudicacions del servei de menjador i transport pel proper curs 2018-2019.

  • A nivell de serveis educatius en els que ha participat la comunitat educativa destaquem :
  • Durant tot el curs escolar s' ha portat a terme a  7 municipis l'espai de joc i estudi “edu.moianès” en el que han participat un total de 70 alumnes de 6 a 12 anys. 
  • Per segon any consecutiu , des del Consell Comarcal s' ha organitzat a totes les escoles del Moianès els casals durant la jornada intensiva del mes de juny, ja que a la primera edició va tenir molt bona acollida. Hi han participat 263 alumnes d’infantil i primària (un increment del 25% respecte l’any passat),  i s’han creat 27 llocs de treball de persones en procés de recerca de feina de la comarca i rodalies.

Aquest espai neix amb l’objectiu de donar facilitats a aquelles famílies que per motius diversos aquests dies tenen dificultats en la conciliació dels horaris. Aquest espai de lleure proporciona als infants activitats i tallers educatius que promouen valors com la igualtat, el respecte i la convivència.

Tots aquests serveis educatius s’estan treballant amb la perspectiva d’educació 360, educació a temps complet, projecte que finança i  lidera la Diputació de Barcelona, juntament amb la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica en el que el Moianès és una de les onze experiències pilot amb la Taula Moianès Territori Educador (de la qual participen una trentena d’agents educatius) . El punt en el que la comarca s’inicia treballant l’educació en tots els seus àmbits és el menjador escolar i aquest esdevindrà l’eix del canvi que construirà les bases per poder anar exportant el treball en xarxa amb tota la comunitat.

  • A nivell de la gestió de competències delegades per part del Departament d' Ensenyament a la Generalitat de Catalunya destaquem en relació al proper curs 2018-2019

 

 

Servei de Menjador escolar

En la sessió plenària realitzada el dia 2 de juliol, el ple del Consell Comarcal del Moianès va aprovar per unanimitat l’adjudicació del servei de menjador de set escoles de la comarca del  Moianès, a l’empresa Fundació Catalana de L’Esplai pel proper curs 2018-2019, amb possibilitat de pròrroga d'un any. L' import anual estimat de la contractació  és de 288.369 euros /any.   Cal destacar que amb la nova adjudicació del servei de menjador, s'ampliarà el nombre de monitors millorant la ràtio actual, s’incrementarà el nombre de vetlladors per persones amb necessitats educatives especials, s' incorporaran més aliments de proximitat i de temporada en els menús per garantir uns bons hàbits alimentaris de la població infantil del Moianès, es manté el preu del menú i es subrogarà el personal que requereix la normativa.

Per dissenyar el model del servei de menjador s'ha comptat amb la col·laboració dels  ajuntaments,  els centres educatius i les associacions de mares i pares, que juntament amb el  Consell Comarcal han realitzat diferents trobades de la Taula Moianès Territori Educador del servei de menjador per definir les prioritats que havia de tenir aquest servei a nivell comarcal, i que han servit com a base per la redacció dels plecs de contractació. Entre d’altres, la comunitat educativa del Moianès va prioritzar l’atenció educativa de l’alumnat, l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials i els aliments de proximitat i de temporada per garantir uns bons hàbits alimentaris de la població infantil del Moianès.

Des d’un primer moment, la Conselleria d’Ensenyament va donar prioritat al servei educatiu del menjador escolar que s' ha emmarcat en el projecte educació 360, educació a temps complet de la Diputació de Barcelona en el que hi col·laboren també la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. El Moianès és un dels 11 territoris pilots d'aquest projecte amb l’objectiu de desenvolupar una proposta educativa que promogui la equitat, les oportunitats educatives en igualtat de condicions i la connexió dels aprenentatges dels temps lectius i no lectius dels infants, adolescents i joves de la comarca del Moianès. La tasca, per al proper curs, de la comunitat educativa de la comarca i l’empresa adjudicatària del contracte serà anar establint els punts de trobada per fer efectiva aquesta nova mirada al servei de menjador i fer extensiva aquesta visió tan a dins com a fora de l’escola.

 

Transport escolar.

Per al curs 2018-2019 el Consell Comarcal del Moianès va treure a concurs públic la licitació del servei de transport escolar per un curs prorrogable a dos i per un import total anual de 82.855euros/any. La licitació es distribueix en sis rutes diferents per desplaçar als alumnes als dos instituts de la comarca. La mesa de contractació va procedir a la obertura de sobres de les empreses licitadores en data 29 de juny. S'està treballant per poder formalitzar els contractes de totes les rutes per al curs 2018-2019 durant el mes d’agost per poder començar el curs.

 

Ajuts de menjador

S' ha obert el nou període de presentació de sol·licituds dels ajuts Individuals de Menjador a totes les escoles de la comarca que va finalitzar el passat 22 de juny . Al llarg del mes de juliol es treballarà per poder enviar les dades  al Departament d' Ensenyament per tal que ens puguin fer les resolucions i poder informar als centres i a les famílies de l’ajut que els correspon abans d’iniciar el curs escolar 2018-2019.

Informem que durant el curs escolar 2017-2018, s'han atorgat un total de  175 ajudes  de menjador que representen un import total de 102.634€ , un 30 % més que el curs anterior.

 

Crònica del ple ordinari del 6 juliol 2018

L’ordre del dia va tractar diversos punts dels que destaquen l’acord d’adjudicació del servei de recollida porta a porta i transport de residus de Sant Quirze Safaja, una modificació de crèdit amb traspàs d’import de romanent de tresoreria a inversions, una modificació de crèdit per transferència entre partides i l’aprovació del nombre d’habitants del municipi.

El Ple va començar amb l’aprovació per unanimitat de l’acte de la sessió anterior, i seguidament es va aprovar l’adjudicació del servei de recollida porta a porta i transport de residus de Sant Quirze Safaja a l’empresa Lluís Palou Tresserras qui començarà a prestar el nou servei a partir del dia 8 d’octubre.

El tercer punt va ser l’aprovació per unanimitat de la modificació de crèdit amb incorporació de romanent de tresoreria a la partida “Altres inversions” pel finançament de part de la redacció del projecte de la casa del poble.

En el quart punt es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit per transferència entre partides, d’una part de despeses de personal que es va canviar a la partida d’estudis i treballs tècnics, pel pagament del suport jurídic i del nou desfibril·lador i a altres inversions pel finançament de part de la redacció del projecte de la casa del poble.

El següent punt es va aprovar per unanimitat la gestió del padró municipal d’habitants de Sant Quirze Safaja i les xifres de població a 1 de gener de 2018 amb un total de 650 habitants, dels quals 341 són homes i 309 són dones.

A la part de control es va ratificar per unanimitat el Decret 80/2018 de canvi de dedicacions dels regidors de l’equip de Govern i es van exposar els motius d’aquest canvi, per l’ incorporació de l’Alcaldessa al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos els mesos de maig i juny.

Dins del despatx ordinari i els informes de regidories es va informar de les obres que s’estan executant, de millora del clavegueram al Camí del Molí Vell, de la reclamació de la neteja de les parcel·les interiors per part dels propietaris, de les actuacions per l’estesa de la fibra òptica al municipi, de la millora de la connexió elèctrica al carrer Major i l’arranjament dels camins després de les nevades i les pluges.

També es va informar dels nous projectes amb que s’estava treballant de desconnexió del Molí de Llobateres i de la xarxa de clavegueram del Pla del Badó, de les contractacions que s’estan tramitant, d’assessorament comptable i per la redacció del projecte de la casa del poble, entre d’altres.

Es va informar de la Festa de Sant Quirze i Santa Julita, de l’activitat de Liceu a la fresca, del concurs de pintura infantil, de l’acte de preestrena del nou disc del Marc Parrot que es va organitzar al Parc de l’Aigua i de l’Aplec de Sant Pere de Bertí. També s’informa del casal d’estiu que s’està realitzant amb la col·laboració de l’AMPA i del nou taller de rocòdrom que s’ha organitzat al Centre Cívic.

De l’àrea de benestar social i salut es va informar del nou SAD que es realitzarà des del Consell Comarcal del Moianès i de les millores que n’obtindran els usuaris i de la nova dinamitzadora de la gent gran i de les propostes que vol implantar a Sant Quirze Safaja.

Finalment, sense mocions d’urgència sobre la taula, es va donar pas al torn de precs i preguntes en el qual es demana informació del projecte de millora del cablejat al carrer Major i també es demana que es treballi per endreçar el cablejat del carrer Major. Es parla del servei de Correus al municipi, de les moltes incidències que hi ha des del canvi de carter i dels tràmits que s’han realitzat des de l’Ajuntament.

També s’informa que l’escala que puja des del carrer Doctor Vallver fins a la Plaça de l’Església està en molt mal estat i que s’hauria d’actuar. Es demana de quina manera es realitza el manteniment de les males herbes de les voreres i es demana quin tipus de producte utilitza l’empresa adjudicatària, i s’afegeix que es tingui cura a l’hora de desbrossar la zona del casc antic del poble.

El conseller Buch inaugura l'oficina policial dels Mossos d'Esquadra al Moianès

El conseller d’Interior, Miquel Buch, va inaugurar divendres les instal·lacions de la nova oficina policial dels Mossos d’Esquadra al Moianès. Aquesta oficina, que depèn de l’Àrea Bàsica Policial del Bages, va entrar en funcionament el passat 20 de juny. Les dependències estan ubicades a la planta baixa de l’ajuntament de Moià i són compartides amb la Policia Local del municipi.

En el seu discurs, el conseller d’interior, Miquel Buch, ha dit que “la seguretat és un pilar en la qualitat de vida del ciutadà i ha agraït el treball conjunt entre les diferents administracions que han permès que l’oficina sigui una realitat”. Així mateix, ha posat en valor que la suma dels coneixements dels diferents cossos de seguretat permetrà oferir un millor servei a la ciutadania.

L'acte va dirigir paraules de record cap al conseller Joaquim Forn qui va iniciar els tràmits perquè aquesta oficina fos una realitat.

Els mossos donen servei de proximitat als deu municipis de la comarca del Moianès: Moià, Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, L’Estany, Granera, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. Per la seva banda, la Policia Local de Moià continua donant servei dins el territori del municipi i dóna suport a les actuacions dels Mossos quan sigui necessari.

Les dependències, ubicades al carrer de les Joies número 32, consten d’una sola planta amb una recepció conjunta per als dos cossos policials i una oficina d’atenció al ciutadà on es recolliran les denúncies.

L’oficina està oberta tot l’any en la franja horària de les 7.00 a 23.00 hores i ofereix un servei de proximitat a la ciutadania que permet donar una resposta policial més ràpida i eficient a la comarca. Fora d’aquest horari el servei es cobreix des de la comissaria de Manresa.

A la visita també han assistit el director general de la Policia, Andreu J. Martínez, el director dels Serveis Territorials del Departament d’Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes, el comissari cap de la Regió Policial Central, Sergi Pla, la sergenta cap de la Comissaria de Districte de Moià, Rosa Oviedo i l’agent suplent del cap de la Policia Local de Moià, Andrés Jiménez, a més dels Alcaldes de la comarca del Moianès, entre altres autoritats.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Meteo

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.