• Inici
  • Comunicats
  • DONAR COMPTE DE LA VAGA CONVOCADA PER L’ORGT PELS DIES 13, 20 I 26 D’ABRIL I 4 DE MAIG DE 2018

DONAR COMPTE DE LA VAGA CONVOCADA PER L’ORGT PELS DIES 13, 20 I 26 D’ABRIL I 4 DE MAIG DE 2018

Vist que en data 3 de març de 2018 amb registre d’entrada E2018000400 l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va comunicar l’anunci de vaga pels dies 13, 20 i 26 d’abril i 4 de maig de 2018.

Vist que durant el període de vaga els vilatans de Sant Quirze Safaja poden veure afectats els tràmits a realitzar amb aquest Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, on aquest Ajuntament té delegades la recaptació d’impostos i taxes municipals.

La Junta de Govern local adopta el següents acords:

PRIMER.- Fer difusió a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja de la informació comunicada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de vaga prevista pels dies 13, 20 i 26 d’abril i 4 de maig de 2018.

SEGON.- Comunicar el present acord al personal de l’Ajuntament pel seu coneixement.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.