• Inici
  • Comunicats
  • Contractació d'urgència de personal administratiu per l'Ajuntament

Contractació d'urgència de personal administratiu per l'Ajuntament

S'informa del següent acord de Junta de Govern:

Contractar amb caràcter d’urgència a la senyora IOLANDA RUBIÓ RUBIÓ amb la categoria d’administrativa C1 en règim laboral temporal amb efectes del dia 1 de gener de 2017 i fins a 30 de juny de 2017, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals per a desenvolupar les tasques d’atenció al públic, el suport administratiu en la tramitació d’expedients i en la tresoreria municipal.

Documentació: