Ple extraordinari 26 de juliol de 2019

Convocar sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació, pel DIVENDRES dia 26 DE JULIOL de 2019, a les 18:00 hores, a celebrar a la  Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Acord d’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 21 de juny de 2019.
  2. PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEL PROJECTE tècnic per a l’esmena de deficiències del enllumenat públic de Sant Quirze de Safaja (X2019000079)
  3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2020 (X2019000153)
  4. PROPOSTA D’ACORD D'ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER SOREA I IMPOSAR UNA PENALITAT PER INCOMPLIMENT DE 10 DIES EN EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE SANEJAMENT DEL CAMÍ DEL MOLÍ VELL I PASSANT DE CALDES (X2019000054)
  5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS DE LES OBRES DE MILLORA DEL SANEJAMENT DEL CAMÍ DEL MOLÍ VELL I PASSANT DE CALDES, FASE 1, ACTUACIÓ MOLÍ VELL (X2017000254)
  6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 2A DE L'OBRA DE MILLORA DEL SANEJAMENT DEL CAMÍ DEL MOLÍ VELL I PASSANT DE CALDES, FASE 1, ACTUACIÓ MOLÍ VELL (X2017000254)
  7. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 01/2019 PER INCORPORACIÓ DE ROMANENT (X2019000217)

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.