CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA PER AL 25 D’OCTUBRE DE 2019

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 25 d’octubre de 2019, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR

I.- PART RESOLUTIVA

2.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DESERTA LA LICITACIÓ I INICI D’UN NOU EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE DOS EDIFICIS DEL CASC ANTIC PER A CASA DEL POBLE A SANT QUIRZE SAFAJA (X2019000055)

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA, SEGONS LES INDICACIONS DEL RDL 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE, CORRESPONENT AL 0,25 % (X2019000058)

4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2020 (X2019000293)

II.- PART DE CONTROL

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 145 AL 169 DE 2019

6. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES

III.- PRECS I PREGUNTES

Ple extraordinari

Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel dijous 17 d’octubre de 2019, a les a les 18:45 hores (primera convocatòria) i a les 19:15 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

 • Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel dijous 17 d’octubre de 2019, a les a les 18:45 hores (primera convocatòria) i a les 19:15 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:
 • 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIORI.-
 • 2.- MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ (X2019000248)

Ordre del dia del ple ordinari 27 de setembre de 2019

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 27 de setembre de 2019, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA: 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR I.- PART RESOLUTIVA 2.- PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA I EL CLIMA (PAESC) DE SANT QUIRZE DE SAFAJA (X2017000202) 3.- PROPOSTA D'ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES PER LA INSTAL•LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A L’AUTOCONSUM A L’EDIFICI EXISTENT AL CARRER DOCTOR PERELLO 1 (X2019000220) 4.- PROPOSTA DACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA (X2018000057) 5.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES D'ATRIBUCIONS DE DEDICACIONS PARCIALS (X2019000162) 6.- PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS DOS EDIFICIS DEL CASC ANTIC PER A CASA DEL POBLE A SANT QUIRZE SAFAJA (X2018000348) 7.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUPLENT DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2019000025) II.- PART DE CONTROL 8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 63 AL 144 DE 2019 9.- DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT PMP 2N TRIMESTRE 2019 10.- DONAR COMPTE DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 2N TRIMESTRE 2019 11.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 2N TRIMESTRE 2019 12.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES • ALCALDIA o Enginyer comarcal o Puigdolena: arxiu i museu o Participació al Congrés Digital o Ordenances municipals o Pressupost 2020 o Residus: pagament per participació o Oncodines Trail o Identificació masies disseminades per sistema d’emergència o Llar d’infants o Mapa de Patrimoni Cultural o Camí esportiu SQS – Castellterçol o Conveni manteniment de fonts amb SOREA o Licitació actuació d’urgència a l’enllumenat (seguretat) o Sistema d’alarmes per averies de l’aigua • URBANISME I MEDI AMBIENT o Passos reductors Pinars i Pla del Badó o Franges perimetrals o Il•luminació fanals fotovoltaics o Visita ACA: font del Solà i zona pollancres davant Ajuntament o Projecte per l’escola o Camins PPI 2018 o Subvenció Generalitat ADF Per prevenció incendis o Conveni de clavegueram amb Consorci Besòs o Sant Miquel del Fai o Suport de brigada a través de Consell Comarcal • CULTURA o Aplec Sant Pere del Bertí. o Liceu a la fresca o IV trobada de sketchcrawl a Sant Quirze o Festival de titelles o Sessions de ioga o Tallers tardes d'estiu per a nens o II Concurs caçador d'imatges o Festa Major o Dones d'aigua o Concert i sopar solidari • SERVEI A LES PERSONES o Taller de defensa personal o Campanya violència de gènere i sensibilització o Gent Activa o Pla d’igualtat de gènere amb Consell Comarcal • MOBILITAT I COMUNICACIÓ o Campanya per recaptar diners pel campanar de SQS III.- PRECS I PREGUNTES

II CAÇADOR D’IMATGES - CONCURS FOTOGRÀFIC D’ELEMENTS CURIOSOS A SANT QUIRZE SAFAJA

Moltes vegades deixem d’observar els indrets que veiem cada dia. Aquest concurs està pensat per aquella persona que estima el poble de Sant Quirze Safaja i en ell ha descobert o vol descobrir petits detalls que a vegades passen desapercebuts. Una finestra, una inscripció, una esquerda, una flor, un ocell, una posta de sol... qualsevol element és possible per atraure’ns la curiositat i fer del nostre entorn un poble per descobrir.

T’animem doncs a participar amb fotografies d’elements curiosos de SQS. Aquells 5 que siguin els més “inèdits” seran els guanyadors.

 

NORMATIVA CONCURS FOTOGRÀFIC:

 • PARTICIPANTS: Tothom que ho vulgui.
 • TEMA: elements curiosos de Sant Quirze Safaja.
 • MODALITAT: Fotografia digital en format jpg.
 • IDENTIFICACIÓ: Cada obra haurà de portar les dades de l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, població, telèfon de contacte i adreça electrònica) i identificació del racó amb un títol.
 • NOMBRE DE FOTOGRAFIES: Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies.
 • LLIURAMENT: Les obres han d’enviar-se a l’adreça electrònica st.quirzes@diba.cat
 • TERMINI D'ADMISSIÓ de les FOTOGRAFIES: dilluns 30 de setembre de 2019
 • VEREDICTE: El jurat estarà format per gent entesa en el món de la fotografia i es farà públic durant el mes d’octubre.  
 • PREMIS: Hi haurà 5 imatges guanyadores que cada una d'elles gaudirà un val de 50 euros en material fotogràfic.
 • RETORN DE LES OBRES: Les fotografies quedaran en propietat de l’Ajuntament que es reservarà el dret de publicar-les i difondre-les, si ho considera convenient per a la comunicació i promoció del municipi. Els participants garanteixen que no existeixen drets a tercers de les obres presentades i es responsabilitzen de qualsevol reclamació per drets d’imatge i de propietat intel·lectual.
 • ACCEPTACIÓ I CONDICIONS: La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
 • IMPREVISTOS: Qualsevol cas no previst en les bases serà resolt pel jurat d’aquest concurs.
 • ORGANITZA: Ajuntament de Sant Quirze Safaja.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.