• Inici
  • Ajuntament
  • Ordenances generals

Ordenances

ORDENANCES MUNICIPALS 2017

OF1_IMPOST-SOBRE-BENS-IMMOBLES.pdf
OF2_IMPOST-SOBRE-ACTIVITATS-ECONOMIQUES.pdf
OF03_2016-IMPOST-SOBRE-VEHICLES-DE-TRACCIO-MECANICA.pdf
OF4_IMPOST-SOBRE-INCREMENT-VALOR-TERRENYS-NATURALESA-URBANA.pdf
OF5_IMPOST-SOBRE-CONSTRUCCIONS-INSTALLACIONS-I-OBRES.pdf
OF6_TAXA-PER-OCUPACIONS-DEL-SUBSOL-EL-SOL-I-LA-VOLADA-DE-LA-VIA-PUBLICA.pdf
OF7_TAXA-PER-APROFITAMENT-DOMINI-PUBLIC.pdf
OF8_TAXA-OBERTURA-RASES-VIA-PUBLICA.pdf
OF9_TAXA-OCUPACIO-TERRENYS-DUS-PUBLIC.pdf
OF10_TAXA-PER-GUALS.pdf
OF11_TAXA-PER-OCUPACIO-TERRENYS-US-PUBLIC-AMB-TAULES-I-CADIRES-AMB-FINALITAT-LUCRATIVA.pdf
OF12_TAXA-PER-INSTALLACIO-QUIOSCOS-VIA-PUBLICA.pdf
OF13_TAXA-PARADES-BARRAQUES-I-CASETES-DE-VENDA.pdf
OF14_TAXA-INSTALLACIO-DE-PORTADES-APARADORS-I-VITRINES.pdf
OF16_TAXA-PER-EXPEDICIO-DE-DOCUMENTS-ADMINISTRATIUS.pdf
OF18_TAXA-PER-LA-LLICENCIA-AUTOTAXI.pdf
OF20_TAXA-PER-LLICENCIES-URBANISTIQUES.pdf
OF21_TAXA-SERVEIS-INTERVENCI-ADMINISTRATIVA-EN-ACTIVITAT.pdf
OF24_TAXA-PRESTACIO-SERVEI-AJUDA-A-DOMICILI-I-ALTRES-SERVEIS-ASSISTENCIALS.pdf
OF25_TAXA-MODIF-PRESTACIO-SERVEI-ESCOLA-BRESSOL.pdf
OF27_2016-TAXA-PRESTACIO-SERVEIS-CEMENTIRI.pdf
OF28_TAXA-PEL-SERVEI-DE-CLAVEGUERAM.pdf
OF29_TAXA-PRESTACIO-SERVEI-GESTIO-RESIDUS-MUNICIPALS.pdf
OF30_TAXA-PEL-SUBMINISTRAMENT-AIGUA.pdf
OF33_TAXA-RETIRADA-VEHICLES-ABANDONATS-O-ESTACIONATS-DEFECTUOSAMENT-O-ABUSIVAMENT-A-LA-VIA-PUBLICA.pdf
OF36_ORDENANA-GENERAL-REGULADORA-CONTRIBUCIONS-ESPECIALS.pdf
OF38_ORDENANA-REGULADORA-DE-LADMINISTRACIO-ELECTRONICA.pdf
OF39_-BON-GOVERN-I-CONVIVENCIA-CIUTADANA.pdf
OF40_-PREU-PUBLIC-MANTENIMENT-FRANJA-EXTERIOR.pdf
OF41_REGLAMENT-RECOLLIDA-DE-RESIDUS.pdf
OF42_TAXA-PRESTACIO-SERVEIS--ANIMALS-CIA-I-TINENA--PERILLOSOS.pdf
OF43_REGULADORA-DE-SOROLL-I-VIBRACIONS.pdf
REGLAMENT-MUNICIPAL-PREST-ECONOMIQUES-CARACTER-SOCIAL.pdf

 

Tinença d'animals domèstics o de companyia

Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o de companyia, dins el terme municipal de Sant Quirze Safaja.

Amb aquesta intenció l’ordenança té en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones, incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre els animals i les persones reduint el màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar.

S’entendrà per animals de companyia totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les subespècies i varietats de gossos (Canis Familiaris).

Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal d’obertura totes les activitats basades en la utilització d’animals.

 

Descarrega't l'ordenança complerta

Descarrega't el resum de l'ordenança

Gestió de residus

Aquesta Ordenança té per objecte regular les condicions en les quals l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja ha de prestar i l’usuari ha d’utilitzar el servei de recollida de residus municipals.

Són d’aplicació d’aquesta Ordenança els residus classificats com a residus municipals segons la legislació.
Tenen la condició d’usuaris del servei municipal de recollida de residus tots els veïns com a persones físiques amb domicili a Sant Quirze Safaja i les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol tipus d’establiment professional, comercial o de serveis situat en el terme municipal.

 

Descarrega't l'ordenança complerta
Descarrega't el resum de l'ordenança

Tarifes del lloguer de material municipal

per cada taula 4 euros unitat i dia
per cada cadira 0,30 euros unitat i dia
per canó projector 30,00 euros dia
per l’equip de sò 30,00 euros dia

 

Descarrega't el document de les tarifes

Reglament d'ús del Centre Cívic Parc de l'Aigua

El present Reglament té per objecte la regulació de les condicions d’ús del Centre Cívic Parc de l’Aigua, instal·lació de propietat municipal situada al Parc de l’aigua.

Les normes del present Reglament s’aplicaran sobre la instal·lació del Centre Cívic Parc de l’Aigua, definit per l’edifici, mobiliari i dotació tècnica, i integrat pels següents espais i sales:
- Sala polivalent: amb possibilitat de fer tres divisions.
- Sala de serveis.
- Sales de vestidors i lavabos.
- Altres espais per el públic.
S’aplicaran aquestes normes, així mateix, sobre qualsevol altre espai o sala creats posteriorment a l’aprovació del present Reglament.

Descarrega't el reglament d'ús

Reglament de l'arxiu municipal

El Servei d'Arxiu Municipal (SAM) és un servei de caràcter administratiu i cultural especialitzat en la gestió i el tractament dels documents de l'Ajuntament, en la seva custòdia i en la seva divulgació.

Descarrega't el Reglament del Servei d'Arxiu Municipal

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Meteo

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.