Skip to main content

Amb el pou del Faig, Sant Quirze Safaja ja té assegurat l’abastament d’aigua a tot el municipi

Avui divendres 22 de juliol de 2016 s’ha inaugurat la posada en funcionament d’una obra cabdal pel municipi: la portada d’aigua des del pou del Faig fins a l’estació ETAP situada al Parc de l’Aigua. Una obra finançada per la Diputació de Barcelona i que garanteix el subministrament d’aigua potable a totes les urbanitzacions del municipi.

Anna Guixà, alcaldessa de Sant Quirze Safaja “Estem satisfets d’aquesta inversió ja que ens garanteix que podem abastar d’aigua a tot el municipi sense haver de patir en períodes de sequera, com ens va passar aquesta darrera primavera. Avui gaudim d’unes instal·lacions de primer nivell que han estat fruit del compromís de l’equip de govern amb les necessitats del municipi i també de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona”.

David Bonvehí, Diputat al Parlament de Catalunya, ha conclòs “Estem en un municipi que llueix avui unes instal·lacions que demostren que vivim en un país modern i que mira cap al futur. Enhorabona als representants polítics que ho han fet possible, de bracet sobretot de les institucions com la Generalitat i la Diputació de Barcelona”.

L’aforació i aforament del pou del Faig va realitzar-se el 2007 i fins aleshores no s’havia fet cap més actuació. A partir de l’entrada del nou equip de govern i veient les previsions de sequera de la zona, es va decidir posar fil a l’agulla al projecte que ja estava redactat. En aquest moment, l’equip de govern fa petites modificacions al projecte inicial que incorporava una passera a la Bauma del Faig de manera que va eliminar-se la passera i va reconduir les canalitzacions per sota de la terra per tal de preservar al màxim el paisatge que englobava la zona. Fetes aquestes modificacions i un cop assegurat el 100% del finançament de l’obra a través de la Diputació de Barcelona, es va procedir a la seva licitació. L’empresa guanyadora va ser SOREA S.A.

El preu total de l’obra ha estat de 95.060,18 euros (sense IVA) les quals en un 100% han estat subvencionat per la Diputació de Barcelona. Amb aquesta obra finalitzada i havent-se provat satisfactòriament el bombament del pou a l’ETAP l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja pot assegurar l’abastament d’aigua al municipi en cas de sequera. És així doncs, com de forma habitual el municipi de Sant Quirze Safaja s’abasteix per l’embassament del Parc de l’Aigua i només en casos de sequera serà quan s’utilitzarà l’aigua de bombeig del pou del faig.

Aquest pou, en períodes normals té la possibilitat d’un cabal de 30 metres cúbics/hora, mentre que en períodes de sequera arribaria a uns 23m3/hora a la xarxa d’abastament. Un abastament que assegura plenament les necessitats reals del municipi.

Resum ple 1 de juliol de 2016

Tot seguit us detallem el resum del ple del passat 1 de juliol de 2016 en el qual es van tractar els següents punts:
 1. Aprovació de l’acta de la sessió de 8 de gener de 2016. S’aprova per unanimitat.
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia. No es dóna compte ja que hi ha hagut un problema informàtic i no s’han pogut enviar correctament als regidors. Es demana disculpes.
 3. Acord de modificació del règim de competències del Ple. Revocar tots els acords anteriors de delegacions de competències del Ple a altres òrgans col•legiats i en concret a l’acord de 26 de juny de 2015 i, per tant, residenciar totes les competències que la Llei atorga al Ple en el propi òrgan plenari. S’aprova per unanimitat.
 4. Acord de fixació d’assistències a la comissió d’estudi i transparència. S’ha creat una Comissió d’estudi i Transparència per tots els regidors de la Corporació per debatre els temes rellevants que han d’anar al Ple. D’aquesta manera, s’aprova fixar l’import de l’assistència a aquesta comissió per part dels regidors per un import de 50€/sessió. S’aprova per unanimitat.
 5. Acord d’aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 04/2016. En aquest sentit, després de l’informe d’Intervenció on es reconeixen els deutes pendents amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental des del 2013 al 2015 per un import de 26.032,88 euros; s’aprova el reconeixement d’aquests crèdits per tal de poder-los fer efectius al llarg d’aquest 2016. S’aprova per unanimitat.
 6. Aprovació del calendari de festes locals per l’any 2017. S’aprova per unanimitat les festes locals retribuïdes i no recuperables al municipi de Sant Quirze Safaja per a l’any 2017: el 17 de gener i el 16 de juny.
 7. Acord de nomenament dels membres de la comissió de delimitació amb Sant Feliu de Codines. S’aprova que estigui formada pels següents membres:
 • Alcaldessa: Anna Guixà
 • Regidor CiU: Lluis Piella
 • Regidor CiU suplent: Núria Serra
 • Regidors ISQS: Hugo Freire
 • Regidor ISQS suplent: Assumpta Camps
 • Secretari Accidental de la Corporació: Montse Girbau
 • Arquitecte Municipal: Òscar Bernat

  8. Despatx ordinari i informe de regidore
 • Els regidors de la Corporació informen dels següents temes:
 • Seguiment del projecte de l’enllumenat. S’ha licitat amb una reducció de 38.000 euros. La direcció d’obra té un cost de 4.000 euros.
 • L’estat de la tresoreria a 1 de juliol de 2016 està amb un estat saludable.
 • Diputació ja ha tret dades de la carretera dins el tram urbà de SQS i ara està fent l’estudi corresponent per la seva pacificació. Tindrem resultats al setembre.
 • Ja tenim resolució de les meses de concertació que dóna Diputació de Barcelona. En total ens han donat 300.000 euros que ens permeten finançar el 100% de 4 dels 5 projectes que vam presentar.
 • L’àrea de Serveis Socials segueix treballant amb ajuts diaris, ajuts a casals d’estiu i amb ajuts d’aliments.
 • Hem creat una comissió d’estudi pel catàleg de camins de SQS i estem pendents de fer una trobada amb Diputació-Ajuntaments-propietaris perquè ens expliquin bé l’abast del catàleg que ens han presentat i les fases posteriors.
 • S’està treballant fermament amb totes les llicències de Rosa dels Vents i amb els problemes ocasionats amb els veïns. S’ha obert un procés de mediació.
 • Hem demanat una subvenció a l’ACA per desconnectar del Molí de Llobateras.
 • Ja s’ha inaugurat la nova pedra que dóna la benvinguda al municipi, just a l’entrada de Pla i Pinars del Badó.
 • S’han celebrat els diversos aplecs de Sant Quirze
 • A l’escola s’ha fet l’acta de celebració dels 10 anys. Durant l’estiu l’Ajuntament pintarà tots els mòduls per dins, així com de cara al setembre col•locarà suro al terra del mòdul de primària per millorar la calor. Tanmateix, s’han comprat 4 ordinadors nous i s’ampliarà la zona del pàrking amb una zona de parc infantil pels nens.
 • Hem encarregat un estudi per quantificar el cost d’instal·lar fibra òptica al municipi. De cara al setembre en tindrem els primers resultats.
 • S’està treballant amb l’estudi del servei de residus per poder-ho licitar de cara l’any vinent i poder millorar el servei i reduir el seu cost.
 • S’ha passat una enquesta sobre el transport públic que demanem que respongui quanta més gent millor per tal de donar resposta a les necessitats que es puguin tenir.
 • Estem treballant per habilitar correctament el pis de dalt de la casa del poble de manera que sigui un espai de treball i de trobada dels nens i joves de SQS.
 • També tenim en ment comprar la casa del costat de la casa del poble, però estem pendents de rebre finançament al respecte ja que a dia d’avui no tenim els diners per invertir.

  9. Precs i preguntes
 • ISQS demana que es miri detalladament el conveni firmat amb SOREA a veure si s’hi inclou el tema de renovar les tuberies.
 • ISQS sol·licita vista de l’expedient del catàleg de camins. Se li dóna hora.
 • El públic sol·licita el % que destina l’Ajuntament en Serveis Socials en la totalitat del pressupost.
 • Es sol·licita que l’Ajuntament pari els casaments abans del 30 de juliol. L’Ajuntament pren nota i farà els tràmits pertinents que estiguin al seu abast.

Èxit i gran participació a la Festa Major SQS 2016

Un any més s'ha disputat la Festa Major del nostre poble amb èxit i amb gran participació. Contents d'haver recuperat activitats que havíem perdut com el Raid Verd i alhora d'haver mantingut tradicionals activitats com la caminada, la festa infantil, la festa de l'escuma, el sopar popular, el correfoc infantil, etc... D'altres que van agafant més ressò arreu de la comarca com el Sant Quirze Safarra, els quadrangulars de futbol i el cinema... i d'altres de noves que anem incorporant com el concert del Marc Parrot o la tarda dels oficis. En resum, fantàstica festa major.

Des del consistori volem donar les gràcies a tots els col·laboradors i voluntaris que ens heu ajudat a la seva organització i desenvolupament, als propietaris de finques que ens heu deixat passar per casa vostra per desenvolupar les activitats esportives, als vilatants de SQS i dels pobles veïns que heu omplert places i carrers i a tots els que hi heu posat el vostre granet de sorra. Sense tots vosaltres, la festa major no seria la mateixa!

Podreu veure una gran quantitat de fotografies de les diverses festes al facebook de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja a través del següent link. 

Sant Quirze encapçala l'ús de notificacions electròniques

Dels 225 ajuntaments que van fer servir l’e-NOTUM el primer semestre de l’any, només el 16% tenien una ràtio per sobre del 0,1. És per aquest motiu que volem destacar l’esforç d’aquells ens amb una ràtio per sobre de la mitjana (0,06%); l’ús que van fer de l’e-notificació va ser de poc més del 5% respecte al total del semestre (80.922 ) però tenint en compte la seva població (amb un màxim de 336 habitants) la seva ràtio els situa a la cúspide de l’ús de l’e-NOTUM per habitant. Els cinc primers ajuntaments, amb ràtios entre el 0,2% i el 0,5%, són: Sant Quirze Safaja, Tavèrnoles, Palau de Santa Eulàlia, Talamanca i Passanant i Belltall.

POBLACIÓ NOM ENS Num. Notificacions Ràtio
659 Ajuntament de Sant Quirze Safaja                                                                                                                                                                                                                                 336 0,509863
315 Ajuntament de Tavèrnoles                                                                                                                                                                                                                                         145 0,460317
101 Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia                                                                                                                                                                                                                             32 0,316832
147 Ajuntament de Talamanca                                                                                                                                                                                                                                          46 0,312925
149 Ajuntament de Passanant i Belltall                                                                                                                                                                                                                               44 0,295302
455 Ajuntament de la Tallada d'Empordà                                                                                                                                                                                                                               123 0,27033
478 Ajuntament de Vinebre                                                                                                                                                                                                                                            123 0,257322
130 Ajuntament de Guixers                                                                                                                                                                                                                                            33 0,253846
325 Ajuntament de Copons                                                                                                                                                                                                                                             74 0,227692
49 Ajuntament de Forès                                                                                                                                                                                                                                              11 0,22449
382 Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles                                                                                                                                                                                                                             84 0,219895
157 Ajuntament de Castellar de la Ribera                                                                                                                                                                                                                             34 0,216561
706 Ajuntament de Vilalba dels Arcs                                                                                                                                                                                                                                  151 0,213881
2.051 Ajuntament de Riudellots de la Selva                                                                                                                                                                                                                             389 0,189664
3.929 Ajuntament de Flix                                                                                                                                                                                                                                               658 0,167473
356 Ajuntament de Molló                                                                                                                                                                                                                                              59 0,16573
8.429 Ajuntament de Masquefa                                                                                                                                                                                                                                           1.311 0,155534
193 Ajuntament d'Espinelves                                                                                                                                                                                                                                          29 0,150259
686 Ajuntament de la Torre de l'Espanyol                                                                                                                                                                                                                             101 0,14723
2.175 Ajuntament de Riudarenes                                                                                                                                                                                                                                         316 0,145287

El Moianès prepara un cap de setmana intens ple d'ofertes i activitats per donar a conèixer la COMARCA 42

El proper cap de setmana 8 i 9 d’octubre el Moianès us proposa dos dies d’ofertes atractives i activitats diverses per donar a conèixer la comarca 42. Precisament ha estat la xifra de la comarca (i també la situació geogràfica que situa el Moianès a uns 42 kilòmetres de Barcelona) les que han batejat la campanya com a MOIANÈS 42.

Totes les activitats que es desenvoluparan el cap de setmana es donaran a conèixer el proper divendres a les 7 de la tarda a l’Auditori Sant Josep de Moià. L’objectiu principal de la campanya és promocionar tots els recursos que pot oferir el territori en l’àmbit GASTRONÒMIC, CULTURAL, TURÍSTIC, de la NATURA i ESPORTIU, tenint en compte les característiques del paisatge, les activitats que s’hi poden desenvolupar, i els llocs emblemàtics que es poden visitar. En definitiva, el que es vol comunicar és que la comarca 42 és un TERRITORI D’OPORTUNITATS.

Per tal de donar a conèixer tots els punts forts del Moianès la campanya compta amb la implicació d’allotjaments, restaurants, comerços i activitats de tot el territori. Al llarg de tot el cap de setmana es podrà gaudir de més de 100 ofertes que tenen com a punt de partida el 4 i el 2 de la comarca i que estan publicades al web www. moianesmes.cat/propostes-a-un-bon-preu/

Les activitats es concentraran a Moià tot el diumenge. Al matí, en l’àmbit GASTRONÒMIC, es donaran a conèixer productes de la terra amb presentacions i degustacions de diferents productors i elaboradors de la comarca i hi haurà parades de productes al carrer i fira d’artesans i entitats. Paral•lelament, hi haurà plantada, cercavila i ballada de gegants i actuacions dels falcons de Castellcir. També en l’àmbit CULTURAL, al llarg del dia es comptarà amb la Recreació històrica del 1714, amb campaments, desfilada de soldats, concurs de tiradors i la representació de l’assalt de les muralles de Barcelona l’11 de setembre de 1714. Per conèixer “Les curiositats del clima del Moianès” es comptarà amb una xerrada del meteoròleg de TV3 Eloi Cordomí, divendres després de presentar la campanya, i l’alpinista Araceli Segarra parlarà de “L’alpinisme, una filosofia de vida” diumenge a la tarda.

Aquest intens cap de setmana al Moianès finalitzarà amb el concert The Messengers i amb una degustació de tapes amb gust de Moianès.

Més informació