Ple ordinari telemàtic 29 de maig de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 29 de maig de 2020, a les a les 19:00 hores de forma telemàtica:

ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 28 DE FEBRER DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA
2.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE SAFAJA

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 43 DE SOROLLS I VIBRACIONS DE SANT QUIRZE SAFAJA

4.- PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR EL DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI) DE SANT QUIRZE SAFAJA 2020_2025

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 04/2020

7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES DE CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER L’AJUT 500 DESTINADES A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A LA VILA DE SANT QUIRZE SAFAJA AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

II.- PART DE CONTROL
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 26 AL 68 DE 2020

9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2020

10.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

11.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES

III.- PRECS I PREGUNTES

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.