Ple ordinari 25 de setembre de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 25 de setembre de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2020

2. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA DE 31 DE JULIOL DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS AMB L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER REGULAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS SERVEIS ARQUITECTURA, ARQUITECTURA TÈCNICA I ENGINYERIA 2020_2023 (X2020000283)

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES (X2020000323)

5. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (X2020000176)

6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ VALIDACIÓ RETRIBUCIÓ SECRETARI INTERVENTOR EN ACUMULACIÓ (X2020000331)

7. MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS (X2020000322)

II.- PART DE CONTROL

8. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 103 AL 114 DE 2020 (X2020000088)

9. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2020 (X2020000089)

10. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (X2020000168)

11. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES

• Inversions reobertura escola

• Finalització camins PPI

• Màquina RAVO

• Gent Activa: tallers, caminades, sessions formatives, manualitats, etc

• Activitats violència contra les dones

• Cultura: festival de titelles i sant jordi

• Promoció econòmica: fira de la tardor i curs per empresaris (big daa i indústria 4.0)

• Mapa de patrimoni cultural

• ZEPQA

III.- PRECS I PREGUNTES

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.