Ple municipal ordinari 1 de març de 2019

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 1 de març de 2019, a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la  Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR de 21 de desembre de 2018 i 11 de gener de 2019

I.- PART RESOLUTIVA

 

 1. PROPOSTA D’ACORD INCOACIÓ EXPEDIENT DE PENALITATS PER DEMORA EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SANEJAMENT DEL CAMÍ DEL MOLÍ VELL I PASSANT DE CALDES (X2019000054)
 2. PROPOSTA D’ACORD DE RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUPLENT/A (X2019000025)
 3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA, SEGONS LES INDICACIONS DEL RDL 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE (X2019000058)
 4. PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS DOS EDIFICIS DEL CASC ANTIC PER A CASA DEL POBLE A SANT QUIRZE SAFAJA (X2018000348)
 5. PROPOSTA D’ACORD INICI DE LICITACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE DOS EDIFICIS DEL CASC ANTIC PER A CASA DEL POBLE A SANT QUIRZE SAFAJA (X2019000055)

II.- PART DE CONTROL

 

 1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
 1. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT PMP 4RT TRIMESTRE 2018
 2. DONAR COMPTE DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 4RT TRIMESTRE 2018
 3. DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 4RT TRIMESTRE 2018
 4. Despatx Ordinari i informes de regidories.
 • Escola de SQS: inversions, consell escolar, visita serveis territorials
 • Llar d’Infants Els Quirzets
 • Abocament a Paratge del Badó
 • Nova contractació Pla Prevenció Incendis
 • Clavegueram Pla del Badó
 • Festes i concursos: Carnestoltes, Vella Quaresma, Calçotada popular, Aplec de Pasqua, Sant Jordi, Concurs de pintura, Concurs de reciclatge.
 • Comissió de festes de SQS
 • Seguiment porta a porta i nous serveis (oli i roba)
 • Guardonats per l’AOC en els premis de digitalització de l’administració
 • Expedient de regularització i reparcel·lació de Les Clotes
 • Projecte desconnexió de Llobateras
 • Projecte de Telegestió de l’aigua
 • Desenvolupament del Pla Director d’Aigües
 • Desenvolupament de l’arranjament de 3 camins
 • Legalització dels quadres elèctrics
 • Nous fanals fotovoltaics
 • Seguiment desplegament de la fibra òptica
 • Subvencions Diputació de Barcelona
 • Actuacions per la violència de gènere
 • Seguiment casos Serveis Socials
 • Projecte turístic Safagem
 1. PRECS I PREGUNTES

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.