Skip to main content

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL COMPTE GENERAL 2023

Exposició al públic del Compte General corresponent a l'exercici 2023, per un termini de quinze dies, durant els quals els qui s'estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que tinguin per convenients

La documentació es pot consultar en el següent enllaç CONSULTA EL COMPTE GENERAL