Crònica del ple ordinari del 28 de febrer de 2020

L’ordre del dia va tractar diversos punts dels quals destaquen:

 • Aprovació del conveni AGINEEL de gestió informatitzada de les nòmines del personal de la Corporació Local. Una petició que des del 2015 que s’havia sol·licitat i que fins a la data no se’ns ha atorgat.
 • Actualització del conveni per a la gestió informatitzada del padró d’habitants AGIPH.
 • Aprovació del nom de la Plaça del Voluntariat després d’haver fet el procés participatiu amb una participació del 44% de la població amb dret a vot el passat 10 de novembre i havent obtingut un resultat del 87,5% a favor d’aquest nom. En breu col·locarem la placa a aquesta plaça.
 • Aprovació inicial del Pla Director d’Aigua. Podeu consultar una versió resumida en aquest enllaç.
 • Pròrroga del contracte de jardineria per 2 anys més pel manteniment dels espais verds al municipi.
 • No adjudicació de la licitació de la Casa del Poble per manca de finançament a 2019 i possibilitat de tenir-lo disponible al 2020.
 • Cessió temporal del terreny al Pla del Badó per instal·lar un dipòsit provisional.
 • Aprovació definitiva del projecte de clavegueram de Pla del Badó dividit en 3 fases d’execució.
 • Modificació de crèdit per incorporació d’ingressos per tal de finançar projecte de clavegueram de Pla del Badó i projecte de Telecontrol
 • Inici de licitació de les fases 2 i 3 del projecte de clavegueram de Pla del Badó que afecta als carrers Federico Gallo, Salvador Espriu i Bultó.
 • Inici de licitació del projecte de Telecontrol per a telegestionar tots els dipòsits d’aigua de SQS.
 • Increment de les retribucions en un 2% del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de SQS.
 • Ratificar conveni signat amb l’ADF Els Cingles.
 • Correcció d’esmena del conveni de cessió del terreny de Les Torras.
 • Informe de regidories:
  • Treball per a noves necessitats dels joves de SQS
  • Treball amb Comissió de Festes
  • Nous horaris de transport públic
  • Activitats organitzades per la Gent Activa
  • Activitats per la defensa de la dona
  • Noves tècniques comarcals de serveis socials sector Les Poues
  • Grup motor de la Gent Gran del Moianès
  • Educació: coordinació amb el Consell Comarcal i ZER Moianès, noves inversions
  • Pla Prevenció Incendis
  • Pla Vigilància Incendis
  • Catalogació de l’embassament
  • Activitats culturals: Carnestoltes, Dia del pare, Sant Jordi, Aplec de SQS
  • Activitats esportives: Kedada Trail, Oncodines Trail
  • Nou secretari en règim d’acumulació
  • Certificació zona ZEPQA
  • Sant Miquel del Fai
  • PAESC – Pacte Alcaldes del Canvi Climàtic
  • Subvencions Diputació de Barcelona
  • Mapa de Patrimoni Cultural de SQS

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.