Crònica del ple ordinari del 27 de setembre de 2019

L’ordre del dia va tractar diversos punts dels quals destaquen, l’aprovació del projecte del (PAESC) Pla d’Acció per l’energia i el Clima, atorgament de llicència d’obres, per la instal·lació solar fotovoltaica, acord de nomenament de representant a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, acord de modificació de les dedicacions parcials, acord de modificació del projecte d’adequació dels dos edificis del nucli antic, Casa del Poble, nomenament del Jutge de Pau suplent, donar compte dels Decrets d’Alcaldia, del  Període Mitjà de Pagament (PMP), de l’estabilitat pressupostària  i del Pla d’Ajust.

El Ple va començar amb l’aprovació per unanimitat de l’acte de la sessió anterior.

El segon punt va ser l’aprovació per cinc vots a favor i dues abstencions del Projecte de Pla d’Acció per l’Energia i el Clima (PAESC).

En el punt número tres es va aprovar per unanimitat, la llicència d’obres per a una instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum.

El quart punt aprova per unanimitat el nomenament del representant a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.

En el cinquè punt s’aprova per cinc vots a favor i dues abstencions l’aprovació de modificació de les atribucions de dedicacions parcials.

El punt número sis aprova per cinc vots a favor i dues abstencions, la modificació del projecte d’adequació dels dos edificis del nucli antic, Casa del Poble.

El setè punt aprova per unanimitat el nomenament de Jutge de Pau suplent.

En el punt vuit es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia.

El punt nou dóna compte del Període Mitjà de Pagament (PMP) del 2n trimestre de 2019.

En el desè punt, es dóna compte al Ple de l’estabilitat pressupostària del 2n trimestre del 2019.

El punt onze dóna compte del seguiment del Pla d’Ajust del 2n trimestre de 2019.

En el punt número dotze, els Regidors de la Corporació fan el detall del despatx ordinari de les seves respectives Regidories i donen resposta a les qüestions plantejades pel grup municipal Independents per Sant Quirze Safaja.

Finalment es va donar pas al torn de precs i preguntes, no formulant-se cap pregunta a destacar.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.