Crònica del ple ordinari del 14 de setembre 2018

L’ordre del dia va tractar diversos punts dels que destaquen l’aprovació del reglament de l’arxiu municipal, l’adhesió al projecte educació 360º, l’aprovació definitiva del Compte General 2017, l’increment retributiu del personal de l’Ajuntament i l’aprovació inicial del projecte d’eliminació de la compra d’aigua en alta a les urbanitzacions de Pinars del Badó i  Les Clotes de Sant Quirze Safaja.

El Ple va començar amb l’aprovació per unanimitat de l’acte de la sessió anterior, i seguidament es va aprovar el reglament del servei d’arxiu municipal elaborat per la Diputació de Barcelona.

El tercer punt va ser l’aprovació per unanimitat de l’adhesió al projecte educació 360º de Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Moianès, i que es portarà a terme al CEIP Sant Quirze Safaja.

En el quart punt es va aprovar per majoria absoluta, l’aprovació definitiva del Compte General 2017, així com la tramesa als òrgans necessaris per donar compliment a l’obligació de retiment de comptes.

En el cinquè punt es va aprovar per unanimitat, l’aprovació inicial del projecte d’eliminació de la compra d’aigua en alta a les urbanitzacions de Pinars del Badó i  Les Clotes de Sant Quirze Safaja, i que permetrà deixar de comprar l’aigua al municipi de Sant Feliu de Codines, així com connectar tota la xarxa d’aigua del municipi.

A la part de control es va donar compte dels Decrets de l’Alcaldia realitzats els mesos de juliol i agost, així com ratificar un acord de la Junta de Govern Local, de delegació al Consell Comarcal del Moianès la contractació del servei de menjador de la llar d’infants “Els Quirzets” de Sant Quirze Safaja.

Es va donar compte del període mig de pagament a proveïdors durant el segon semestre de 2018, amb un pagament global durant aquest trimestre a 15,76 dies. També es va donar compte de l’estat d’execució del pressupost i del seguiment del pla d’ajust corresponent al segon trimestre 2018.

Dins del despatx ordinari i els informes de regidories es va informar de l’estat de les obres de millora del clavegueram al Camí del Molí Vell, de l’adjudicació per la redacció del projecte de rehabilitació de la casa del poble, de la legalització de l’abocament des de l’estació ETAP i de les reclamacions realitzades a l’estació de servei de Sant Quirze per a la neteja dels exteriors i el manteniment de les zones malmeses.

També es va informar de les licitacions de contractes que s’estan realitzant actualment, per la neteja dels equipaments locals i la recuperació de la base de dades de l’antic gestor d’expedients així com la migració de tots els documents.

Es va informar dels actes i de la participació de Festa Major i de ‘organització de la Fira de la Tardor del mes de novembre.

De l’àrea de benestar social i salut es va informar que es realitza una reunió amb el Consell Comarcal del Moianès pel seguiment dels expedients que actualment es troben oberts i es va explicar la creació d’un nou grup de “Gent Activa” per fomentar l’organització de diverses activitats. S’informa que s’ha programat una caminada per realitzar el primer contacte i conèixer les propostes per organitzar activitats de forma periòdica.

També es va informar del canvi del servei de recollida porta a porta al municipi que començarà el dia 8 d’octubre i del desplegament de la fibra òptica, prevista per finals d’any 2018. Es comunica la data i les hores de les dues reunions programades pel divendres dia 14 de setembre al Centre Cívic.

Finalment, sense mocions d’urgència sobre la taula, es va donar pas al torn de precs i preguntes en el qual es demana informació sobre la petició de l’AMPA d’instal·lació d’una pèrgola al patí del CEIP Sant Quirze Safaja. El regidor explica que es va instal·lar una pèrgola petita i que posteriorment l’AMPA en va demanar una de dimensions més grans.  

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.