Skip to main content

Convocatòria de procés selectiu per ocupar la plaça d'educador/a i director/a de la llar d'infants municipal Els Quirzets

Per Decret d’Alcaldia de data 26 de juliol de 2022 i amb número 2022DECR000106, va aprovar la Convocatòria del procés selectiu per ocupar la plaça d’educador/-a i director/-a de la llar d’infants municipal “Els Quirzets” de Sant Quirze Safaja, així com les bases que regeixen el procés de selecció i l’inici del tràmit per la designació els membres que formaran part del Tribunal.

Més informació i bases al següent enllaç