Skip to main content

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 16 DE MAIG DE 2024


Es convoca sessió extraordinària urgent del Ple de Sant Quirze de Safaja  el dia 16 de maig de 2024, a les 19:00 hores.

La urgència deriva que hi ha tres punts a debatre que cal fer-ho de forma urgent ja que en depenen diverses subvencions i les obres de la casa del poble no es poden demorar ja que a dia d’avui la teulada es troba descoberta i el forjat de les plantes pendents d’actuació i també cal realitzar el sorteig de membre de la Mesa a les eleccions al Parlament Europeu del proper 9 de juny de 2024 i de conformitat amb lo detallat a la part expositiva.

Els punts de l'ordre detallen:

1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- PROPOSTA D’ACORD DE SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 9 DE JUNY DE 2024 (X2023000395)

3.- PROPOSTA D’ACORD DE Modificació de Crèdits 04/2024, D’Habilitació de Crèdit Finançat amb majors ingressos (x2024000186)

4.-  PROPOSTA D’ACORD D’INICI  RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE CASA DEL POBLE AMB L’EMPRESA BCN MAPEGROUP I INICI D’UNA NOVA LICITACIÓ (X2023000194)