• Inici
  • Actualitat
  • CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 30 D’OCTUBRE DE 2020

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 30 D’OCTUBRE DE 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 30 d’octubre de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar
mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

  1. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL) DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000336)
  2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ VALIDACIÓ RETRIBUCIÓ SECRETARI INTERVENTOR EN ACUMULACIÓ (X2020000331)

II.- PART DE CONTROL

  1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 115 AL 136 DE 2020 (X2020000088)
  2. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
III.- PRECS I PREGUNTES

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.