• Inici
  • Actualitat
  • CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 29 DE DESEMBRE DE 2020

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 29 DE DESEMBRE DE 2020

Convocar sessió extraordinària urgent del Ple a Sant Quirze Safaja el dia 29 de desembre de 2020 a les 18.00 hores. La urgència deriva del fet que l’ordenança que regula la taxa per a la prestació del servei de recollida de residus a Sant Quirze Safaja s’ha d’aprovar definitivament abans de finalitzar l’any per poder ser aplicada amb efectes 1 de gener. Per aquest motiu i a l’haver-se presentat al·legacions dins de termini, cal desestimar les al·legacions presentades i aprovar de forma definitiva. També s’ha inclòs en aquest Ple extraordinari urgent un punt, que correspon a la resolució del contracte administratiu del projecte executiu per a la sectorització i instal·lació de telecontrol de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al municipi de Sant Quirze Safaja, ja que és un projecte que es troba aturat des de fa tres mesos i que cal seguir amb el procediment.

La sessió es realitzarà mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1.-  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- PROPOSTA D’ACORD PER DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES I PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA QUE REGULA LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIUDS MUNICIPALS A SANT QUIRZE SAFAJA

3.-  proposta d’acord per incoar, si s’escau, la resolució del contracte administratiu, del Projecte executiu per a la sectorització i instal·lació de telecontrol de la xarxa d'abastament d'aigua en baixa al municipi de Sant Quirze Safaja.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.