Skip to main content

Consulta pública, amb caràcter previ, sobre la MMPGOU associada a la tramitació del Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de desembre de 2022, va aprovar iniciar una consulta pública, amb caràcter previ, sobre la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana associada a la tramitació del Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, així com del propi Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. Els documents d’avanç d’ambdós instruments urbanístics s’exposen al públic, a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja i a la Seu electrònica per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions que puguin tenir interès.

 

Consulta el document

 

Les opinions podran ser trameses durant el termini d’un mes, a través d'aquest formulari.

Participa i omple el formulari on-line